Meny
13.10.2007

Enorm økning i antall norske vekstselskaper

Ferske tall fra det globale vekstskaperprogrammet Ernst & Young Entrepreneur Of The Year viser at antall vekstselskaper har økt betraktelig på landsbasis og i alle fylker – og det bare på ett år!
Mens det i fjor var 2353 vekstselskaper i Norge, er det i år hele 3193, noe som gir en økning på hele 35,7 prosent.

Det er første gang siden Ernst & Young Entrepreneur Of The Year startet i 2002 at samtlige fylker i løpet av ett år har økning i antall vekstselskaper.

Dette gleder Erik Gudbrandsen, styreleder i Ernst & Young og ansvarlig for programmet i Norge:
  
Dette betyr at kandidatgrunnlaget vårt blir bedre fra år til år, og det er flott å se den positive utviklingen i norsk næringsliv. Med TV-overføringen av prisutdelingen til Ståle Kyllingstad i fjor fikk vi frem ekstra tydelig at vi i Norge trenger vekst, verdiskapning og nye arbeidsplasser. Vårt bidrag er å få vekstskaperne frem i lyset som rollemodeller!

Tid for å hedre heltene
Bakgrunnen for Ernst & Youngs grundige gjennomgang av Norges vekstselskaper er det globale vekstskaperprogrammet Ernst & Young Entrepreneur Of The Year, som i år arrangeres for sjette gang i Norge.

Lokale vekstskapere over hele landet ble i september kontaktet og intervjuet. De sterkeste kandidatene blir invitert til regionale finaler før vi i november får svaret på hvem som er Norges beste vekstskaper.

Hensikten med Ernst & Young Entrepreneur Of The Year er å inspirere aktive eiere til fortsatt vekst og verdiskapning.  I Norge arrangeres programmet av Ernst & Young i samarbeid med Fokus Bank, Norwegian og Handelshøyskolen BI.

Ny juryleder
Etter å ha ledet arbeidet i den uavhengige juryen siden starten har Leif Frode Onarheim i år fått avløsning av Bjørn Flatgård, tidligere konsernsjef i Elopak, nå bl.a. styreleder i SalMar og Handelsbanken Norge, styremedlem i Aker og Tinfos-gruppen og nestleder i Aker Kværner. Flatgård ser frem til å komme i gang med juryarbeidet:
  
Når jeg har sagt ja til å overta som juryleder, er det først og fremst fordi jeg er opptatt av norsk industri, nyskapning og verdiskapning.

Det har jeg vært i hele min karriere, og jeg ser det som ytterst viktig at vi evner å øke verdiskapningen i næringslivet.

Ernst & Young Entrepreneur Of The Year setter fokus på behovet for vekstskapere, og det har absolutt en positiv effekt å hedre vekstskaperne på denne måten.

Sammen med mange andre gode initiativer, er dette programmet med og inspirerer til innsats. Vi er med og viser vei, sier Flatgård.
  
Juryen har en rekke punkter som skal vurderes når kandidatene settes under lupen:
   – Personlig er jeg ekstra opptatt av å se på entreprenørånd, innovasjon og personlig integritet.

Rogaland, Vest-Agder og Oslo utmerker seg
Samtlige norske fylker kan i år vise til økning i antall vekstselskaper. Det er likevel enkelte fylker som utmerker seg. Rogaland er fylket med størst prosentvis økning i antall vekstselskaper siden i fjor, hele 72,3 prosent.

Målt i antall vekstselskaper befinner Rogaland seg på tredjeplass (329 stk.) etter Oslo og Akershus med hhv. 631 og 332 vekstselskaper.

Det er også verdt å merke seg at Vest-Agder har nær 60 prosent økning i antall vekstselskaper, noe som bidrar til at regionen ligger langt foran de øvrige, målt i prosentvis økning.
  
– Mens økningen i antall vekstselskaper i de øvrige regionene ligger på mellom 30 og 40 prosent sammenlignet med fjorårets tall, har antall vekstselskaper i region Sørvest, som omfatter Rogaland og Vest-Agder, økt med hele 68 prosent, sier Erik Gudbrandsen.
  
Oslo er fylket med flest vekstselskaper totalt sett, 631 stk, og flest vekstselskaper pr. innbygger, 117 pr. 100 000 innbyggere.
  
Kriteriene for å bli vurdert som vekstselskap i Ernst & Young Entrepreneur Of The Year er å ha en omsetningsvekst på minst 20 prosent de siste to år samt et positivt resultat og minimum 20 ansatte. På landsbasis er det normalt om lag 3000 selskaper som oppnår dette.
  
Kriteriene for å bli kåret til Ernst & Young Entrepreneur Of The Year er entreprenørånd, gode økonomiske resultater, ambisjoner om vekst i form av omsetning og arbeidsplasser, internasjonale mål, evne til å tenke nytt samt personlig integritet og påvirkningskraft.

Videre er det et krav at vedkommende må ha eierinteresser samt inneha en ledende stilling selskapet.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no