Meny
13.10.2007

Seminarprogrammet på PA 2007

På PA-messen 2007 vil seminarprogrammet være innenfor temaene ”Gasskraft”, ”Styring, regulering og produksjonskontroll”, ”Instrumentering” samt ”Overvåkning og kvalitetskontroll”.
Gasskraft i Norge
Med seminaret ”Gasskraft i Norge” setter PA-messen et høyaktuelt tema på dagsorden. Kraftbalansen for Norge viser et underskudd i et normalt tilsigsår for vannkraften vår.

Et spørsmål som diskuteres i mange fora, er hvordan denne underbalansen kan dekkes inn, og gasskraftverk fremheves som en av de mulige teknologiene som kan bidra i stor skala.

Samtidig er det stor fokus på miljøspørsmål, og for gasskraft er rensing av CO2 et hovedtema.

Seminaret vil ta opp disse og flere problemstillinger knyttet til energiforsyning og gasskraft, sier prosjektleder for messen, Tove Finstad.

I tillegg til en generell oversikt over gasskraft vil det bli gitt en god innføring i teknologistatus for gasskraftverk og for ulike metoder å rense CO2 på, sier hun. 

Effektive produksjonsprosesser
Hele Vest-Europa sliter med konkurranse fra lavkostland. Med dette økende presset er en av utfordringene for den konkurranseutsatte industrien i hvilken grad man er i stand til å effektivisere sine produksjonsprosesser.

På PA-messen kan deltakerne få en innføring i hvordan man kan styrke norsk industri gjennom automatisering.

Seminaret ”Styring, regulering og produksjonskontroll” henvender seg både til stykkproduserende og prosessrelatert industri, der styring, regulering og kontroll av råstoffer og produkter er sentrale temaer for en optimalisering av produksjonen og derigjennom reduserte kostnader.

Viktig i en slik prosess er også det forebyggende vedlikeholdet. Hvordan kan dette løses på en effektiv og sikker måte, gjennom online diagnostikk og kontinuerlig overvåkning?

Seminaret tar også opp problemene ved bruk av forskjellige styresystemer i en produksjonsprosess samt hvordan oppnå en optimal og effektiv kommunikasjon. 
 
Kompetanse og utdanning – en nøkkel til fortsatt vekst
PA-messen satser stort på utdanning og rekruttering til bransjen. For første gang finner de besøkende et eget kompetansetorg på PA-messen.

Her presenteres teknisk utdanning, videreutdanning, karrieremuligheter og rekruttering. Arrangørene ønsker å sette fokus på og å knytte bånd mellom næringen og de ingeniørene som er under utdanning, de som ønsker videreutdanning og de som ønsker å skifte beite.

Som en forlengelse av dette arrangeres er det også et eget seminar med kompetanse og utdanning som tema.

Hugo Parr, ekspedisjonssjef i Fornyings- og administrasjonsdepartementet kommer for å si noe om kompetanse, en forutsetning for fortsatt vekst.

Representanter fra Statkraft og NTNU vil henholdsvis fortelle om hvilke behov norsk næringsliv og industri har og hva utdanningsinstitusjonene gjør for å møte disse behovene.

Det er NFA, Norsk Forening for Automatisering som er fagansvarlig for seminarene.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no