Meny
13.10.2007

Datasystem for sikker blodhåndtering

Sikkerhet, tilgjengelighet og trygghet er nøkkelord når det gjelder blodhåndteringssystemer.
I 40 år har den svenske bedriften Databyrån utviklet systemet ProSang, og den er nå markedsledende på sitt område i Norden.

Nylig vant bedriften et anbud i Latvia, og selskapet ser store muligheter for ekspansjon i de europeiske landene.

ProSang er et sofistikert dataprogram som hjelper blodbanker å holde kontroll på lager, tilgjengelighet og kvalitet.

Systemet gjør samarbeidet mellom blodbankene lettere, noe som hjelper helsepersonell med å garantere tilgang til riktig blod, av riktig kvalitet, ved riktig tilfelle.

Systemet sier også fra når det er på tide å kalle inn blodgivere, noe som kan gjøres automatisk via e-post eller SMS.
  
Alle utviklingsprosessene i ProSang er kvalitetssikret og omfatter alt som skjer, fra blodgivning til blodoverføring.

Ved å koble sammen flere blodbanker eller sykehus innenfor et bestemt område i systemet har alle som er tilkoblet, tilgang til all informasjon.

De kan for eksempel se hvor en bestemt type blod finnes hvis det ikke finnes på det aktuelle sykehuset.

I Latvia vil for eksempel ni forskjellige blodbanker bruke systemet og kjøre det på en delt server.
  
ProSang oppgis å være svært kostnadseffektivt, og en registrering går nå mye raskere enn den tidligere manuelle håndteringen.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no