Meny
12.10.2007

Storstilt fjernvarmeutbygging i Oslo

Den nye fjernvarmeledningen fra Klemetsrud til sentrum blir en hovedpulsåre i Oslo, sa ordfører Svenn Kristiansen, da han 18. september var med på å markere anleggsstart for en ny epoke i fjernvarmeutbyggingen i Oslo.
Hafslund og Viken Fjernvarme investerer nær 300 millioner kroner i et anlegg som knytter fjernvarmenettet i øst og vest sammen, en utbygging som innen 2014 skal gi fjernvarme til bebyggelse tilsvarende 100 000 nye husstander. Enova støtter prosjektet med 130 millioner kroner.

Konserndirektør Per Kristian Olsen i Hafslund la i sin presentasjon av anlegget vekt på den betydelige satsingen Hafslund har på utbygging av fornybar energi.

Både nasjonale anlegg for produksjon av biomasse samt nye prosjekter for utnyttelse av avfall til varmeproduksjon er under planlegging.

På sikt er målet til Viken Fjernvarme å komme opp i en fornybarprosent på minst 80 % når fjernvarmenettet er ferdig utbygd, noe som vil bidra til en betydelig reduksjon i CO2-utslippet i Oslo og løse de miljøutfordringene som avfall og kloakk representerer.

Olsen kunne også garantere at kundene vil få oppvarming med fjernvarme billigere enn alle andre alternativer. Han fremholdt også at betydningen som støtteordningene fra Enova har, og at denne støtten er helt avgjørende for å få anlegget bygd.
  
Administrerende direktør i Enova, Eli Arnstad, la vekt på den betydelige veksten det i de siste årene har vært i utbygging av norsk fjernvarme.

At miljøvennlig varme er i ferd med å bli en etterspurt vare, vil ytterligere øke fokus på miljøvennlig varmeproduksjon i fremtiden, understreket Arnstad, som også berømmet Oslo kommune for sine miljøambisjoner og som tilrettelegger av fjernvarmeutbyggingen i Oslo.

Kommunene spiller en nøkkelrolle som tilrettelegger både for store anlegg og mindre varmesentraler, sa Eli Arnstad.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no