Meny
14.09.2007

Utvidet temperaturområde i sensorprogram

Turck i Tyskland har utvidet produktprogrammet med en ny sensor, slik at programmet nå dekker hele området fra -60 til +250°C i syv delområder.
HF Danyko opplyser at den nye sensoren alene dekker området 0 til +250 °C, noe som er interessant i mange applikasjoner med varme soner, f.eks. ovner i lakkeringsindustrien.
  
Sensoren består av to deler, selve sensorhodet til montering i den varme sonen og elektronikkdelen.

Avstanden mellom sensorhode og elektronikk er standard 5 meter, og kabelen er av pansertypen. Sensorhodet er kvadratisk 40x40 eller 80x80 mm. Elektronikkdelen er montert i ø30 gjengerør.
  
En fordel til ved utformningen av de to delene er at det er hurtig å skifte ut elektronikkdelen hvis den blir defekt.
  
For nærmere opplysninger kontakt HF Danyko, tlf. 370 40 288 eller se www.hf.net

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no