Meny
14.09.2007

Nytt høytrykkskjølesystem fra Sandvik

Det nye høytrykkskjølesystemet CoroTurn HP fra Sandvik oppgis å gi forbedret skjærekontroll og forlenget brukstid på verktøy.
Coromant Capto-koplingen kanaliserer kjølevæsken gjennom holderen eller spindelen for flere skjæreverktøy og plasserer den der det trengs mest.

Dette nye systemet oppgis å kunne brukes i enhver maskin som er utstyrt med høytrykkskjølevæske og Capto-kopling, inkludert flerfunksjonsmaskiner, vertikale dreiebenker (VTL) og dreiesentre.
  
CoroTurn HP trenger inn i den varmepåvirkede sonen med en stråle av høytrykkskjølevæske gjennom en liten dyse for å avkjøle skjærestålet hurtig og effektivt og for å gi best mulig sponkontroll.

Strålen danner en hydraulisk kile mellom toppoverflaten på stålet og undersiden av sponen som skal fjernes fra komponenten eller materialet.

Derved hjelper den til å redusere stålslitasjen og bryte skjæresponen opp i mindre partikler, noe som gir enklere fjerning fra skjæreeggen.

Dysene som er montert nærmere stålets skjæreegg, hjelper til med å øke hastigheten på kjølevæsken ved lavere trykk og holder stålet lett tilgjengelig for innstilling. Dette går frem av en nyhetsmelding fra Sandvik.
  
Ved grovdreiing, der sponkontroll ikke er noe problem, vil presis tilføring av kjølevæske på denne måten redusere skjæretemperaturen og enten øke brukstiden til verktøyet eller øke skjærehastigheten for alle materialer, opplyser leverandøren.
  
Finish-operasjonene gir alltid mer problemer med sponkontroll på grunn av deres reduserte skjæredybde og matehastighet.

Automatisert produksjon, enten det dreier seg om masseproduksjon med høyt volum eller bruk av flerfunksjonsmaskiner og vertikale dreiebenker med automatisk verktøyskifting, kan ikke tillate sponoppsamling rundt verktøyet da dette kan forårsake kostbare maskinstopper.

Coromant Capto- og CoroTurn HP-systemet gir full sponkontroll og derfor sikkerhet for ubemannet produksjon, følge nyhetsmeldingen.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no