Meny
14.09.2007

Samhandling og innovasjon i norske regioner

Konferansen Regional innovasjon, som holdes 29-30 oktober, setter fokus på behovet for å styrke og fornye regionale strategiprosesser.
Det går over to dager, og arrangeres av Norges forskningsråd og Norsk institutt for by- og regionforskning i samarbeid.
  
Seminarets første dag gir en oversikt over viktige nye utviklingstrekk knyttet til regionalisering og klyngedannelse, med et spesielt fokus på VRI-programmet, Arena og NCE.

Den andre dagen ser man nærmere på potensialet i regional foresight, som er et sett av metoder for å skape fremtidsrettede strategiprosesser basert på bred deltakelse.
  
Regional foresight handler om å utvikle nettverk, skape en felles forståelse av fremtidige utfordringer og legge grunnlaget for endringer.
  
Konferansen tar pulsen på praktiske forsøk med regional foresight i Norge. Den henter også inn lærdommer fra internasjonale eksperter.

Deltakerne vil bli utfordret til å delta i brainstorming om hva slags utviklingskompetanse vi vil trenge i fremtiden.

Tid og sted: CIENS, Oslo, 29–30 oktober 2007.
« Tilbake

 CMS by Makeweb.no