Meny
07.08.2007

Statens Byggeskikkpris 2007 til Pilestredet Park

Statsbygg og Oslo kommune fikk 6. juni Statens Byggeskikkpris 2007 for Pilestredet Park.
Jeg er glad og stolt på vegne av alle statsbyggere som har jobbet med utviklingen av Pilestredet Park i syv år. Pilestredet Park har tilført Oslos befolkning en ny og grønn oase, sier administrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen.

6. juni ble Statens Byggeskikkpris delt ut for 25. gang. Juryen har i år vært spesielt interessert i forslag til gode boligområder – prosjekter der ulike typer boliger inngår som en viktig del av en lokal stedsutvikling.

Fra juryens begrunnelse:
”I programmet for området har det offentlige ved Staten og Oslo kommune allerede i 1998–99 strukket seg langt for å implementere fremtidsrettede miljømål.

I dette store arbeidet er det i mange faggrupper aktører som har opparbeidet ny kunnskap som vil gi store ringvirkninger. Gjennom vakker utforming av uteanlegg og bygninger med ny funksjonalitet knyttet til byøkologiske mål, har området også en pedagogisk effekt for alle som bor eller ferdes i området”. 
  
Prisen er på 300 000 kroner og deles mellom Statsbygg og Oslo kommune.
Pilestredet Park har fått flere andre priser: den nasjonale miljøprisen Glassbjørnen, Skanskas miljøpris og Oslo bys arkitekturpris.

Statsbygg har fått to byggeskikkpriser tidligere, for Sametinget og Ullensvang forskningssenter.

En hederspris
Statens Byggeskikkpris deles ut årlig til byggverk og bygde omgivelser som gjennom utførelse, materialbruk, utforming og samspill med sted og miljø kan bidra til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk.
  
Kommunal- og regionaldepartementet har utarbeidet statutter for Statens Byggeskikkpris for perioden 2005–2008 og utnevnt jury. Husbanken er juryens sekretariat.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no