Meny
07.08.2007

Den lille lune i revidert utgave

Rockwools håndbok, Den lille lune, er nå oppdatert og revidert med informasjon om isolering og tilleggsisolering i forhold til de nye byggeforskriftene.
Den lille lune, som først og fremst henvender seg til fagfolk, er en håndbok i et hendig lommeformat som inneholder relevant informasjon som trengs for å utføre et korrekt isoleringsarbeid.

Den første utgaven, som kom for ett år siden, hadde et opplag på 30 000 eks. Nå er den andre utgaven endelig klar. Den har over 100 sider med nye og oppdaterte fakta.
  
Fra 1. februar 2007 er det innført nye energikrav i tekniske forskrifter (TEK) til Plan- og
bygningsloven. De nye kravene omfatter både nye boliger og fritidshus og innebærer en skjerpelse, som fører til mindre luftlekkasjer i hus og bruk av økte isolasjonstykkelser både i gulv, vegger og tak.

I Den lille lune er det samlet konstruksjonseksempler, beregningsverktøy og annen informasjon som letter arbeidet. 
  
Håndboken er oversiktlig og viser ved hjelp av illustrasjoner hvordan ulike typer vegger skal isoleres, og hvilke U-verdier de får. Den inneholder også egne kapitler om etterisolering, lydisolering og brannisolering.

Leseren vil også finne ny informasjon, blant annet informasjon om det nye energidirektivet, torvtaksløsningen RockTorv og flere konstruksjonsløsninger.

Vi vet at det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på alle nye regler og nye konstruksjonsløsninger. Med vår håndbok Den lille lune i lommen får man en veiledning til alle typer av isoleringsarbeidet.

Det er en praktisk hjelp som kan gjøre hverdagen lettere for byggmestere og prosjekterende, sier Torkel J. Wæringsaasen, i Rockwool.
  
Håndboken er gratis og distribueres fra 1. juli. Den kan også lastes ned eller bestilles på www.rockwool.no eller hos kundeservice på tlf: 22 02 40 50. 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no