Meny
02.01.2007

Ny kommunikasjonsløsning for helsesektoren

Kommunikasjonsselskapet Zenitel har utviklet et nytt integrert kommunikasjonssystem  for helseinstitusjoner.

Systemet oppgis å være tilpasset de spesielle kravene til hygiene, brukervennlighet og sikkerhet som sykehus og andre helseinstitusjoner har.

 

Løsningen skal gjøre det mulig å øke effektiviteten og styrke sikkerheten ved institusjonene.

 

Det er en videreføring av de interne kommunikasjonssystemer som Zenitel allerede har levert til en rekke norske og utenlandske sykehus, sykehjem og andre helseinstitusjoner. 

 

Det nye høyteknologiske kommunikasjonssystemet er IP-basert, og kommunikasjonen foregår over en standard Internett Protokoll.

 

Systemet kan dermed integreres i sykehusets infrastruktur for data- og telekommunikasjon, som kan omfatte personsøking, alarmsystemer, overvåkingskameraer, driftssystemer for bygninger osv.

 

Alle kommunikasjonsstrømmer samles i en effektiv løsning som gir maksimal sikkerhet for pasienter, personale og besøkende.

  

I og med at sentraler i denne løsningen kan kommunisere over IP, skal det være enkelt å koble sammen systemer som geografisk er spredt over større avstander.

 

Helseinstitusjoner som har felles laboratorium eller blodbank, kan kommunisere direkte med disse fra sitt eget interne kommunikasjonssystem.

 

Et stort sykehus kan etablere direkte kommunikasjon mellom alle avdelinger og kontorer, inklusiv operasjonssaler, heiser, parkeringsplasser osv.

  

Zenitel opplyser at den spesielle enheten som brukes i operasjonsrom, er konstruert for de kravene man må stille til slikt utstyr. Den har et hygienisk deksel som enkelt kan steriliseres.

 

Enheten har fire forhåndsprogrammerte taster for direkte kontakt med for eksempel laboratorier og røntgenavdeling, og det er mulig å kommunisere hands-free med disse avdelingene uansett hvor man oppholder seg i rommet, opplyses det videre.

 

En følsom mikrofon gir klar kommunikasjon og adgang til alle funksjoner i systemet.

  

Det nye kommunikasjonssystemet, og ikke minst muligheten for å integrere det med systemene for personsøking, alarm og overvåkingskameraer, skal blant annet gjøre det mulig å hindre voldsepisoder, gjennomføre raskere evakuering ved brann eller terroralarm, og gi informasjon om alarmsituasjoner på en diskret måte for å unngå panikk i institusjonen.

 

Systemet sørger for at en melding blir gitt direkte til den aktuelle person uten å bli oppfanget av andre.

  

Adgangskontroll er en annen viktig funksjon, som fremheves av Zenitel. Besøkende kan få informasjon og bistand på parkeringsplassen eller i heisen.

 

Integrering med overvåkingskameraer gjør det mulig for personalet å varsle sikkerhetspersonell om eventuelle episoder eller uvedkommende personer på en diskret måte mens situasjonen blir filmet.

  

Det nye systemet for helseinstitusjoner markedsføres internasjonalt under merkenavnet Stentofon, og produktnavnet er Stentofon AlphaCom E.

  

I et IT-perspektiv gir Stentofon AlphaCom E store muligheter for en mer effektiv drift, heter det i en nyhetsmelding som Zenitel har sendt ut.

 

Slik effektivitet oppnås blant annet gjennom enkel loggføring av aktiviteten i sentralene, rask datakommunikasjon mellom sentralene via IP og dermed rask oppkobling av samtaler, alternative oppkoblingsmuligheter og enkel integrering av andre systemer.

 

Alle Zenitels sentraler skal uten videre kunne integreres med eksisterende utstyr, også utstyr fra andre leverandører. Dermed kan man fortsatt bruke utstyr som sykehuset tidligere har investert i.

  

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til salgssjef Tommy P. Storstein, tlf.: 4000 2557 eller e-post tommy.storstein@zenitelcss.com

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no