Meny
28.11.2006

Ny rørteknisk løsning for settefiskanlegg

Salar Smolt AS har i forbindelse med modernisering og utbygging av settefiskanlegget i Meland kommune benyttet et dobbelvegget rørsystem i PE produsert av KWH Pipe AB – Weholite.

Det er første gang et så komplekst Weholite-anlegg (legging i grøft på land, i grøft under vann, tradisjonell sjøledning, brukrysninger og diverse spesialdeler i PE) er levert i Norge.

  

Total rørlengde er ca. 1300 meter. Konstruksjonen gir et rør med samme ringstivhet som tradisjonelle avløpsrør, men med bruk av langt mindre råmateriale.

  

Røret perforeres utvendig, og mellomrommet fylles med vann. Dette gir også lav oppdrift og behov for mindre vektning.

  

Løsningen har gitt utbygger en kostnadsbesparelse ca. 1,8 mill kroner. Totalt har rørprosjektet kostet ca. ti millioner kroner inklusiv grunnarbeid.

 

Hele moderniseringen har en ramme på over 15 millioner. Djønne Maskin AS har vært utførende, og Sellevold Plast AS har vært koordinator og tilrettelegger for levering av rør. Froster AS har levert pumpeløsningen for PH-buffring av ferskvann.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no