Meny
28.11.2006

RFID klarer biffen hos Gilde

Produksjon av næringsmidler er antakelig en av de hardest regulerte virksomheter som finnes.

Hygiene, etisk håndtering, kvalitetskontroller og sikkerhet er bare noen av punktene som må fungere 100 prosent. Dette er en del av hverdagen for Gilde, Norges største produsent av kjøttvarer.

 

Med 20 fabrikker spredd over hele landet står selskapet for ca. 60 prosent av landets samlede produksjon av kjøttvarer per år. Logistikken er kompleks, og ingenting må gå feil.

 

Men de harde kravene er også en drivkraft for utvikling, og selskapet ser kontinuerlig etter nye forbedringer. Blant annet RFID, som åpner for store muligheter etter at den nye standarden ble innført.

 

I Tønsberg ligger en av Gildes største fabrikker. Herfra leveres daglig store mengder kjøttvarer pakket i hvite plastbakker til kundene i Sør-Norge. Inne i fabrikken går plastbakkene på forskjellige transportbånd og pakkes med pølse, biff, pålegg og andre kjøttprodukter.

 

Alt styres etter kundenes bestillinger, og bakkene pakkes med de varene som er bestilt. Kontrollen er nøyaktig både når det gjelder leveranser, hva som produseres og hvor råvarene kommer fra. Alt skal kunne ledes tilbake til gård og bonde.

 

RFID-styrt produksjon

Fabrikken i Tønsberg er også blitt sentrum for et nytt utviklingsprosjekt for RFID-styrt produksjon. I løpet av tre år skal Gilde utvikle systemer og løsninger for RFID-styrt produksjon.

  

RFID kan gi vesentlige forbedringer for vår virksomhet, mener Egil Sørflaten, prosjektansvarlig hos Gilde.

 

Men dette er en følsom produksjon, der alle endringer må prøves nøye før de kan settes i drift, og med tanke på at teknikken fortsatt er ny og vi har fabrikker over hele landet, er det mange spørsmål som må besvares. Men resultatene så langt virker meget lovende.
 

Samarbeid mellom Intermec og SINTEF
Prosjektet løper frem til 2009 og drives i samarbeid med Intermec og SINTEF, som er Skandinavias største frittstående organisasjon for industriell og teknisk forskning.

 

Samarbeidet innebærer tett møteaktivitet og nær dialog mellom de tre partene, og interessen fra omverden er stor.

  

Vi driver et pionerarbeid og gjør mengder av erfaringer som utvikler teknikkens tilpasning, forklarer Gunnar Senneset, forsker på SINTEF. RFID har et sværtt stort potensial innenfor produksjonsstyring.

 

Enklere administrasjon, raskere prosesser og sikrere leveringskjeder er bare noen av fordelene. Men det oppstår mange praktiske spørsmål som må besvares, for eksempel en slik detalj som riktig plassering av RFID-brikkene på plastbakkene.

 

Bedre kontroll og hygiene

Nettopp ID-merkingen av bakkene er en av anledningene til Gildes interesse for RFID. Vi har tusenvis av bakker i omløp, som vi ønsker å ha kontroll over, fortsetter Egil Sørflaten.

 

I dag mister vi mange bakker ved at de blir brukt til noe annet når de har forlatt Gilde. Det koster oss store beløp. Med RFID-merking får vi et system som gir bedre kontroll.

  

RFID-brikkene, som er godt kapslet inn, tåler Gildes vaskeprosess, der hver bakk rengjøres under høy temperatur og høyt trykk, før de går inn i fabrikken igjen.

 

Det nåværende merkesystemet med strekkodeetiketter tåler ikke de samme prosessene. Etiketter kan heller ikke gjenbrukes da de inneholder produkt og ordreinformasjoner som etter en syklus blir uaktuelle.

 

Etikettene spyles derfor av, en prosess som er ressurskrevende. Resultatet blir ofte at avløpssystemene tettes igjen av klebrige etiketter, samtidig som bakkene må merkes på nytt.

  

Dette er naturligvis dyrt og gir en hel del driftsforstyrrelser, forteller Egil Sørflaten. Å komme vekk fra disse problemene og samtidig kunne forbedre kontrollen på bakkene våre vil bli en svært stor gevinst for oss.

 

Det gjør at vi kan identifisere de forskjellige partiene enda raskere og bedre og sikre at alt som leveres, holder riktig kvalitet.

 

Tilpassede sendereffekter
I det første prosjekttrinnet har man testkjørt en pakkelinje på fabrikken i Tønsberg med godt resultat.

 

Man har blant annet prøvd ut riktig antenneplassering, hvilke antenner som er best egnet og også begynt å se på hvordan disse kan tilpasses. Prosjektgruppen har sett på muligheter med kortere avstand og styrte avlesinger.

  

Antennene trenger bare å være aktive under lesing, det vil si når en bakk befinner seg svært nær antennen, forklarer Gunnar Senneset. Vi har allerede i dag nesten 100-prosent sikkerhet i avlesingene på testlinjen, noe som er en klar bedring i forhold til tidligere.

 

Dette nivået kan også opprettholdes med redusert sending. Det beste er om antennen går i gang akkurat når bakken er innen riktig avstand og deretter tilbake i hvilemodus.

 

Helst skal lesingen foregå innen en svært liten og begrenset plass, bare så mye som er nødvendig for sikker avlesing. Intermec-produkter og løsningsopsett kan tilpasses slik avlesning, en detalj som vil bidra til enklere og mindre installasjoner og derved bedret arbeidsmiljø for vårt personale.

 

Nye ideer
I det fortsatte prosjektarbeidet vil prosjektet gradvis bli bygd ut og omfatte flere ledd. Det finnes endrede arbeidsrutiner i sikte med færre manuelle momenter, bedre arbeidsforhold og bedre sporbarhet.

 

Arbeidsmiljøendringer er viktig, fordi arbeidet innebærer at man oppholder seg i et kjølemiljø, noe som er krevende for personalet.

  

Også informasjonsstrømmen vil bli raskere med RFID, og man kan få raskere informasjon ved eventuelle forstyrrelser eller avvik i produksjonen.

  

Nøyaktig hvilke besparelser og hvor store de er, vet vi ikke riktig ennå, forklarer Egil Sørflaten. Men RFID-teknikken er svært interessant, og dette prosjektet gir allerede positive resultater.

 

Bare det faktum å utvikle arbeidsmetoder som bygger på ny teknikk er en stimulans. Vi arbeider med å involvere så mange av personalet som mulig. I og med at mange deltar i det praktiske utviklingsarbeidet, øker interessen for arbeidet.

 

Det er på denne måten vi kan få frem de beste ideene til forbedringer. Mange har begynt å tenke i nye baner siden RFID-prosjektet startet.

 

Fremtiden er nær
For Gilde stopper ikke visjonene innenfor selskapets grenser. På sikt regner man med at også leverandørene, det vil si bøndene, tar steget inn i RFID og merker dyrene sine. Denne typen merking er både skånsom og ufarlig for dyret.

  

Da får vi en komplett RFID-kjede som omfatter hele produksjonskjeden, avslutter Egil Sørflaten. Og fremtiden ligger kanskje ikke så langt borte. Om alt går som tenkt, skal vi være ferdige med å innføre RFID i hele virksomheten om få år.

  

For Intermec er Gilde-prosjektet svært verdifullt. Som en av de første leverandørene på markedet med et komplett sortiment RFID-produkter får Intermec mulighet å være med på å utvikle et system med den nyeste teknikken.

  

RFID er fortsatt relativt nytt innenfor produksjonsstyring, og vi er stolte over å få være en av de første leverandørene med et komplett sortiment produkter, sier Linda Skanser fra Intermec.

 

Med dette oppdraget bygger vi opp kunnskap om RFID, som er nesten unik. Denne kunnskapen kommer vi til å bruke i vårt fortsatte utviklingsarbeid, som i sin tur vil resultere i økt nytte for kundene i fremtidige RFID-prosjekter.
  

Løsningene vi har bidratt med hos Gilde, er hele veien basert på internasjonale standarder som varehandel og transportbransjen også nå tar i bruk.

 

Data i RFID-brikkene har vi bygd opp etter EPC-standard, slik at merkingen Gilde nå kan dra store effekter av internt, også kan anvendes som identifisering og sporing helt frem til forbruker om ønskelig.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no