Meny
28.11.2006

Ny bok: Kvalitetsstyring og måleteknikk

Leif Halbo har skrevet en praktisk bok som viser eksempler på god kvalitetsstyring i mange norske bedrifter, laboratorier og organisasjoner.

Kjente uhell, ulykker og andre hendelser er brukt som illustrasjoner på mangelfull kontroll av kvalitet. Boken beskriver kvalitetsstyring i en bred sammenheng.

Den behandler verktøy og metoder for kvalitetsstyring i næringslivet og det offentlige, for virksomheter som leverer produkter, laboratorieresultater og tjenester.

 

Den viser hvordan elementer fra kvalitetsstyring benyttes på mange områder i samfunnet, forankret i markedskrav, lovgiving og internasjonale avtaler. Eksempler er hentet fra offentlig virksomhet, industri, helsesektoren og laboratorier for fysiske, kjemiske og medisinske analyser.

  

Gyldendal Akademisk opplyser at boken passer for undervisning på høgskole- og universitetsnivå, så vel som for personell som arbeider med kvalitetsspørsmål i arbeidslivet.

 

Den har mye faktainformasjon, tabeller og en omfattende referanseliste over spesiallitteratur innenfor ulike fagområder og kan også brukes som et oppslagsverk. Forfatteren har allsidig erfaring fra forskning, industriell utvikling og offentlig virksomhet.

 

Boken er på 400 sider og koster kr 429. Boken kan bestilles over telefaks 23 32 76 98 eller e-post: kundeservice@gyldendal.no (ISBN-nr. 82-05-32974-5)

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no