Meny
28.11.2006

Ny renseteknologi kan halvere NOx-utslippene fra industrien

Det norske selskapet ECOEnergy lanserer nå en ny renseteknologi som kan halvere NOx-utslippene fra industrien uten å kreve for store investeringer.

Norske bedrifter slipper dermed store deler av ekstrakostnadene som følge av NOx-avgiften, og det blir lettere for regjeringen å innfri Göteborgprotokollens forpliktelser om å redusere Norges samlede NOx-utslipp, heter det i en pressemelding fra ECOEnergy.

 

Vår StopNOx-teknologi kan redusere NOx-utslippene fra industrien med 30–70 prosent uten å kreve for store investeringer, sier daglig leder i ECO Energy Holding, Arne Meland.

  

ECO Energy har nylig sikret seg verdenspatent å StopNOx-teknologien. Denne teknologien reduserer industriens NOx-utslipp gjennom å tilsette vann og urea til oljen før forbrenningsprosessen.

  

Renseteknologien er allerede blitt prøvd ut i Italia, og har der i gjennomsnitt redusert NOx-utslippene fra industrien med 50 %. Ved GlommaPapp i Sarpsborg er teknologien tatt i bruk med reduksjon i NOx-utslippene på 35 % som resultat. Nå blir teknologien tilgjengelig for alle norske industribedrifter.

  

Regjeringen foreslo i statsbudsjettet en egen NOx-avgift på 15 kroner kiloet for å bidra til at Norge skal nå forpliktelsene i Göteborgprotokollen om å redusere NOx-utslippene til 156 000 tonn innen 2010.

 

Regjeringen har også signalisert at avgiften trolig må økes til 50 kroner kiloet fremover for å nå dette målet. Samtidig har NHO, Fellesforbundet og Norsk Industri klaget høylytt over avgiften og hevder at den kan koste norsk næringsliv 1,6 milliarder kroner, og således true arbeidsplasser i industrien. StopNOx-teknologien kan nå gjøre innføringen av NOx-avgiften lettere for regjeringen.

  

Med StopNOx-teknologien vil kostnadene med å redusere NOx-utslippene bli langt lavere enn de tallene som NHO i dag opererer med, sier Arne Meland. Investeringen ved å installere vår renseteknologi kan være tjent inn igjen i løpet av to år.

 

StopNOx-teknologien kan således bidra til å løse et av samfunnets store forurensningsproblemer uten at det går utover arbeidsplasser i konkurranseutsatt industri, avslutter han.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no