Meny
28.11.2006

Satser en halv milliard kroner på fjernvarme i Oslo

Oslo står overfor en rekordstor utbygging av fjernvarme. Frem mot år 2009 skal Viken Fjernvarme, med støtte fra Enova, bygge overføringsledning fra sin varmesentral på Klemetsrud ned til Oslo Sentrum.

Viken Fjernvarme og Hafslund AS satser over en halv milliard kroner på prosjektet, forteller konserndirektør Per Kristian Olsen i Hafslund ASA, som fra januar 2007 tar over eierskap av Viken Fjernvarme fra Oslo Kommune.

 

– Det er en viktig del av Regjeringens energipolitikk å legge om til fjernvarme, understreket olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, som deltok på en pressekonferanse 13. november for å markere sin støtte til større satsing på fjernvarme i Norge.

 

Fjernvarme er et viktig bidrag til økt forsyningssikkerhet for energi og å skape ny fornybar energiproduksjon. Dette er et godt prosjekt, og jeg ønsker Viken Fjernvarme lykke til i arbeidet.

 

Jeg håper mange vil følge dette eksemplet og starte nye prosjekter, oppfordret statsråd Enoksen. Det skal bygges en stor fjernvarmeleding som knytter Oslos to store fjernvarmesystemer sammen til ett system.

 

Ledningen vil i første omgang gjøre det mulig å utnytte overskuddsvarme fra eksisterende avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud og vil gjøre det mulig å utnytte varme fra nye produksjonsanlegg for fornybar varmeproduksjon i årene som kommer, sier avdelingsleder Rune Volla i Viken Fjernvarme.

 

Prosjektets totale mål for energiresultat er 138,8 GWh/år økt fornybar fjernvarmeleveranse som oppnås fram til 2018. Sammenknytningen av fjernvarmenettene og utvidelse av avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud vil føre til en økt leveranse av avfallsvarme på 211 GWh/år.

 

Viken Fjernvarme planlegger også ytterligere fornybar energiproduksjon i form av et kombikraftverk basert på biobrensel, som vil levere elektrisitet og fjernvarme. Viken Fjernvarme har fått støtte til å gjennomføre varmeprosjektet av Enova, og støttebeløpet på 130 millioner kroner, er et av de største i Enovas historie.

 

Siden 2001 har vi sett en formidabel vekst og utbygging og antall aktører på dette området. Nå har vi 22 anlegg i drift på Østlandet; for seks år siden var tallet 6. Vi ser nå et marked som utvikler seg. I denne sammenhengen er Viken Fjernvarmes prosjekt et lysende eksempel, sier direktør i Enova Eli Arnstad.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no