Meny
12.11.2006

Bygger en av Europas største containerterminaler på Alnabru

Containertrafikken med jernbane øker voldsomt i Norge. Kina-importen er hovedårsaken. Til og med store semitrailere settes nå på toget.

Følgen er at Alnabru godsterminal, som er navet i containertrafikken med jernbane i Norge, er i ferd med å sprenges.

Jernbaneverket prosjekterer nå en gedigen utvidelse og modernisering av terminalen – en utvidelse som innebærer at Alnabru vil bli en av Europas største og mest moderne i sitt slag, en kapasitetsutvidelse som skal rekke i minst ti år fremover.

 

400 biler pr. time

Jernbanenettet i Norge er stjerneformet med Oslo og Alnabru containerterminal som krumtappen i trafikksystemet. Alle sporforbindelser til hele landet og over landegrensene går via Alnabru. Samvirket mellom Oslo havn og Alnabru er ikke minst viktig.

  
Containerterminalen på Alnabru er ganske stor i utgangspunktet. Dagens anlegg har en kapasitet på 360 000 TEU, dvs. tilsvarende antall løft av 20-fots containere. Det innebærer ca. 50–60 tog i døgnet og på det meste 80 biler pr. time.

Det nye anlegget vil gi en ekstra kapasitet på hele 640 000 TEU og skal kunne ta i mot 400 biler pr time!

 

Kranløsning

– Jernbaneverket har sett økningen i mange år og har jobbet med kapasitetsproblematikken helt siden 2001, kan Aksel Roksti, prosjekteringsleder for den nye Alnabruterminalen, fortelle.

Det endelige vedtaket som ble fattet i fjor, innebærer at det skal bygges en ny terminal i tillegg til den eksisterende, med kjempekraner som skal løfte både containerne og semitrailerne av og på togene.

   
Opprinnelig hadde vi tenkt oss trucker til av- og pålastingen, som ved dagens anlegg, men etter en kapasitetsstudie utført av det tyske firmaet Transcare, kom vi frem til at krankonseptet er overlegent. En kranløsning er 2–4 ganger mer effektiv, forklarer Roksti.

  
Prosjekteringen, som allerede har gått over et par års tid, skjøt fart i fjor høst og har vært gjennom forskjellige forslag og layouts. Planen er å starte byggingen nå. Det vil bli ca. to års byggetid. Terminalen skal stå ferdig i 2008. Samtidig skal full trafikk opprettholdes på den gamle terminalen.


Nøye planlegging

– Det blir veldig krevende, men det skal vi få til, legger prosjekteringsingeniør Åke Knutsen til. Det jernbanetekniske tar vi hånd om selv, men anleggsteknikken prosjekteres av eksterne konsulenter.

I utredningsfasen har blant annet Cowi, Hjellnes Cowi, Rambøll, MultiConsult, Barlindhaug og Norconsult vært inne, i tillegg det tyske konsulentfirma TransCare. På sporsiden sitter det tre mann og planlegger spor og sporsystem. I tillegg jobber flere med veianlegg, VA, elektro og annen infrastruktur, forklarer han.

  
Anlegget vil få 11 nye jernbanespor som sammen med tilkjøringsveier, lastelommer og det nye kran/logistikksystemet, til sammen skal sørge for kapasitetsøkningen. Med andre ord en ganske komplisert kabal å få til å gå opp.

 

3D-teknikk

– Vi benytter AutoCAD med tilhørende Novapoint-applikasjoner til all prosjekteringen – som Novapoint Jernbane, Novapoint Areal og Novapoint Veg – for å prosjektere området med veier, skinnegang, bygninger osv. AutoCAD og Novapoint har fungert veldig bra til dette, legger Knutsen til.

Vi er godt fornøyd. Vi har brukt laserskanner for oppmåling av området. Med denne metoden blir området mye nøyaktigere og bedre definert enn med tradisjonell landmåling.

  
Nå vurderer vi også å bruke 3D og Novapoint Virtual Map for å lage en 3D visualiseringspresentrasjon for Oslo Kommune og myndighetene. Vi kan nemlig bygge det vi ønsker innenfor jernbaneområdet, det som er vårt, men kommunen vil ha et ord med i laget hva angår ting som går i høyden og som stikker seg ut – som kraner, tårn, høye master og lignende.

Derfor har vi lagt stor vekt på det estetiske for å lage mest mulig lette og elegante konstruksjoner som ikke stikker seg ut i bybildet for øvrig. Det føler vi at vi har lykkes godt med, til tross av at det dreier seg om seks kjempekraner, tre 28 meter høye, og tre litt mindre, samt at området blir belyst fra 35 meter høye master.

Hver kran kommer på 20–25 millioner kroner. Anlegget for øvrig er kostnadsberegnet til ca 200 millioner, forteller Knutsen.

 

Avansert

Terminalområdet vil bli noe av det mest avanserte og effektive som finnes. Målet er å få terminaltiden ned til 15 minutter pr. semitrailer, fra den registreres i portkontrollen, til den kjører ut igjen med ny lastet container eller har kvittet seg med den som den kom med.

Anlegget vil få helautomatisk portkontroll, som registrerer semitraileren og gir beskjed om hvilken laste-/losseplass den skal kjøre til. Kranen vil der stå klar med riktig container eller klar til å hente den som bilen kom med.

 

Fire høyder

Containerlageret vil få fire høyder der containerne holdes rede på av et avansert dataprogram med hensyn til lokasjon og hva som skal skje logistikkmessig med den.

”Housekeeping” vil bli gjort gjennom natten ved at containere flyttes på for å optimalisere plasseringen og dermed gi mest mulig effektiv henting og bringing.

  
Den nye Alnabruterminalen har en målsetning om å fremstå som en ledende miljøvennlig godsterminal i europeisk målestokk.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no