Meny
12.11.2006

Snøsmelting inn i en ny dimensjon:

Snow Dragon både sluker og smelter snøen - Det er senhøstes, og vinteren er ikke langt unna. Snart laver snøen ned, og det er tid for snørydding.

Å rydde snø er én ting, å bli kvitt snøen, som er ryddet til side, er en annen ting. I USA har man funnet en helt ny løsning for å få helt snøfrie vintergater. En Snow Dragon tar seg av problemet.

 

Snøen samles inn, smeltes i Snow Dragon, rengjøres og renner direkte ned i avløpet. Nå har selskapet som produserer snøsmelterne, kastet sitt blikk på det snørike Norden. Maskinen presenteres nå på initiativ av blant andre John A. Allin, USAs fremste snøguru.

 

John A. Allin har arbeidet med snø i mer enn 25 år. Han startet som snørydder og har utviklet sine kunnskaper til en vitenskap som går ut på at effektivitet også handler om å bli kvitt snø som er ryddet til side.

 

Hans seneste innovasjon er Snow Dragon, en helt ny metode for raskt å bli kvitt store snømasser.Snow Dragon kjøres til stedet der man skal rydde snø. Snøen lastes med snølastere ned i Snow Dragons oppvarmede vanntank. Der smeltes snøen til vann. Vannet renses og tømmes direkte ned i avløpet i gaten.

  
Det fungerer fantastisk bra, forsikrer USAs fremste ekspert på snørydding, John A. Allin. Han holder regelmessig forelesninger og fordrag om hvordan man best skal bli kvitt snø og is. John A. Allin har blant annet skrevet boka Managing snow and ice, en bibel for snøryddere i Nord-Amerika.

   
Produksjonen av Snow Dragon er et samarbeid mellom et amerikansk snøryddingsfirma og et firma som produserer varmeanlegg. Maskinen finnes i tre ulike størrelser for ulike behov og anvendelsesområder. Anvendelsesområdene er blant annet parkeringsplasser, bygater, kjøpesentre, industriområder, skoler idrettsarenaer og flyplasser.

  
Beregninger skal ha vist at det er mye penger å spare på å bruke Snow Dragon i forhold til å kjøre snøen bort på lastebiler. I dag brukes Snow Dragon i USA, Canada, Russland og Kina.

 

Snøsmelting inn i en ny dimensjon

Snow Dragon er et resultat av samarbeid mellom to av USAs fremste eksperter på snørydding og varmesystemer. Det hele startet med at Snow Management Group, det største snøryddingsselskapet i USA, tok kontakt med verdens ledende firma innenfor varmeteknologi, Park-Ohio.

Målet var å konstruere en maskin som var så teknologisk avansert at den effektivt kunne smelte store snømengder, og som samtidig ikke var for kostbar. Samarbeidet resulterte i etableringen av selskapet Snow Dragon og produktet med samme navn. Selskapet påstår at de med denne maskinen har brakt snøsmeltingen inn i en helt ny dimensjon.

    

Fordeler

John A. Allin hevder at Snow Dragon har en rekke fordeler fremfor tradisjonelle snøryddingsmetoder. For det første er det en kostnadseffektiv løsning. Tradisjonelt ryddes området for snø, som samles i store hauger.

Deretter blir snøen lastet på lastebiler, som frakter snøen til depoter eller dumper den i sjøen. Med Snow Dragon slipper man denne dyre transporten. Containeren plasseres på stedet der snøen skal ryddes. Snøen må riktignok lastes inn i snøsmelteren slik det blir gjort på en lastebil, men det er ingen transportkostnader.

  
Allin trekker også fram miljøperspektivet. Gjennom smelteprosessen i containeren blir snøen renset, og vannet som blir igjen, er renere enn snøen som ble lastet opp i containeren.  

  
Men ikke bare det, sier snøguruen. – Den tradisjonelle lastebiltransporten belaster dessuten miljøet med utslipp og støy. Dette spares ved bruk av smeltemaskinen, som er stillegående.

  
Allin trekker også inn sikkerhetsaspektet ved den nye metoden, blant annet på flyplasser. Som ledd i sikkerhetsarbeidet må det holdes nøye kontroll med hvem som passerer inn og ut av flyplassområdet.

Det kan by på problemer dersom hele konvoier av lastebiler skal frakte snø ut av flyplassområdet. Ved å bli kvitt snøen på stedet unngår man dette problemet.

 

Hvordan systemet virker

Snow Dragon benytter en patentert rørteknologi i snøsmeltingen. Dette er en helt annerledes metode enn den snøsmeltingsmetoden som hittil er benyttet, der tradisjonelle varmeelementer brukes i smelteprosessen.

Ulempen er at elementene avgir varmluft og gassbobler, en metode som er forholdsvis langsom og ineffektiv (det meste av varmen tapes når boblene når overflaten). Slike maskiner produserer snøslaps og ikke rent vann.

Patentet til Snow Dragon består av en rekke varmeelementer og et spesielt designet rørsystem der varmen i rørene blir overført til vannet i tanken, som i sin tur smelter snøen.
Fra kaldstart blir vannet varmet opp til over 50 grader Celsius i løpet av 15 minutter.

Snø og is blir dumpet ned i smeltesjakten, der varmt vann blir sprayet over for ytterligere å påskynde smelteprosessen.

   
Etter hvert som vannet i sjakten stiger på grunn av den tilførte snømengden, vil spesielle rør i sjakten skille ut diverse partikler som følger med snøen, mens et gitter filtrerer bort eventuelle rester slik at ikke vanngjennomstrømmingen skal bli blokkert.

Vannet som produseres, ledes så ut i avløpssystemet på gaten eller plassen. Vannet påstås å være renere enn snøen som ble dumpet ned i containeren.

  
Et nytt produkt, Snow Dragon Snow Feeder, er nylig utviklet av fabrikken. Det er et transportbelte for snø som er tilpasset snøcontaineren, og som arbeider i takt med den.    

 

Penger å spare

Ifølge produsenten skal det være en del penger å spare på å bruke smeltemaskinen fremfor tradisjonell snørydding. I USA koster det ca. 5000 USD å rydde en fotballbane dekket med 15 cm snø, transportkostnader inkludert. Selskapet har regnet ut at Snow Dragon vil kunne gjøre jobben for under halve prisen.

 

For nærmere informasjon se www.snowdragonmelters.com
« Tilbake

 CMS by Makeweb.no