Meny
06.10.2006

Den Gyldne Fastnøkkel 2006

Den Gyldne Fastnøkkel er en hedersbevisning som årlig deles ut til personer og bedrifter som utmerker seg i tilknytning til bruk og utnyttelse av vedlikeholdssystemet DASH VP.

Dataprogrammet blir utviklet og levert av det norske programvareselskapet DASH Software AS med hovedkontor i Moss. DASH VP er levert til nærmere 300 norske virksomheter.

  

Den Gyldne Fastnøkkel ble første gang delt ut i 2003. Juryens valg ble offentliggjort på det årlige brukerseminaret som i år ble avviklet på Quality Airport Hotel Gardermoen den 5. og 6. september.

 

Brukere og brukerbedrifter vurderes etter følgende to kriterier:

  1. Deres innsats i forbindelse med produktutvikling. I den sammenheng menes evnen og viljen til å komme med kritiske synspunkter til eksisterende funksjonalitet samt kreative og gode forslag til ny funksjonalitet eller nye og bedre måter å utnytte vedlikeholdssystemet på.
  2. Brukerens og brukerbedriftens evne og vilje til å spre bruken av vedlikeholdssystemet utover i organisasjonen, samt evnen til å løfte forståelsen av viktigheten av vedlikeholdsstyring og optimalisering opp på fabrikkledelses- og daglig ledelses nivå. 

 

Juryen består utelukkende av ansatte i DASH Software AS. Den hadde i år (igjen) en vanskelig oppgave, meldes det. Det var mange kandidater, og det var utvist engasjement fra mange hold.

 

Til slutt kom de fram til en person som de mente hadde gitt det lille ekstra over lang tid – leder i teknisk avdeling i Swix Sport på Lillehammer, Kåre Nustadhaugen.

  

Om tildelingen uttalte juryen følgende: Den Gyldne Fastnøkkel 2006 går til en person som har hatt lang fartstid som bruker av DASH VP. Swix Sport ble registrert som bruker allerede i 2001, og Nustadhaugen har vært sentral i utnyttelsen av programmet siden den gang.

 

Han har vist et særdeles stort engasjement, vært konstruktiv i både bruk av programmet og i tilbakemeldinger til oss. Han har med sin klare og direkte fremstillingsevne ikke hatt noen problemer med å få frem sitt budskap og sine ønsker.

 

Nustadhaugen har fra starten av 2001 vært spesiell god på innspill til forbedringer av alt som har med innkjøp og lagerstyring å gjøre. Han var tidlig ute med å ta i bruk DASH VP og har det siste året vært sentral i fintuningen av logistikkfunksjonene.

 

Flere av hans tilbakemeldinger har endt opp i funksjonalitet som i dag er med å sørge for at DASH VP er det produktet det er.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no