Meny
06.10.2006

Snehvit Renhold AS - Foregangsbedrift innen rengjøring

Med hundre bedrifter på kundelisten, sier det seg selv at Snehvit Renhold daglig bruker store mengder vaskemidler.

Noe som igjen er synonymt med store mengder tomme plastkanner. Tidligere havnet disse på deponi – noe bedriften ikke lenger ville akseptere.

 

Rengjøringsbedriften satte derfor i gang en returordning med det resultat at plastkannene blir gjenvunnet gjennom Emballasjereturs returordning for plastemballasje.

 

Espen Røise, daglig leder i Snehvit Renhold, sier bedriften ønsker å være en foregangsbedrift, og at det derfor stilles høye krav til helse, miljø og sikkerhet både internt og eksternt.

  

Tidligere ble de tomme plastkannene kastet på avfallsdeponi til ingen nytte. Som bedrift er det vårt ansvar at dette ikke skjer. Vi tok derfor på eget initiativ kontakt med Regnbuen Gjenvinning for å få tilrettelagt en enkel returordning for plastkannene. Vi har holdt på et halvt år, og det fungerer smertefritt, sier han.

 

Enkelt, men genialt

Returordningen som er tilrettelagt av Regnbuen Gjenvinning, er enkel og effektiv. Det fungerer så enkelt som at hver gang Snehvit Renhold henter vaskemopper fra brukerstedene, sendes de tomme plastkannene med på lasset.

  

Vaskemopper hentes regelmessig fra våre kunder for rengjøring. Disse settes i store plasttønner, der det også er plass til tomme plastkanner. Tønnene med kannene og moppene kjøres deretter til vårt hovedkontor der plastkannene sorteres ut for å legges i plastsekker, som hentes omtrent én gang i måneden av Regnbuen Gjenvinning, forklarer Espen Røise.

 

Kostnadsfri returordning

Finn Prytz, markedsansvarlig i Regnbuen Gjenvinning, mener Snehvit Renhold kommer godt ut av det økonomisk.

   

Vi henter de tomme plastkannene som har inneholdt diverse kjemikalier vederlagsfritt mot at de kjøper plastsekker av oss for fem kroner stykket. Dette er en ordning alle bedrifter i Oslo og omegn kan benytte seg av, så sant de har et visst volum med gjenvinnbart materiale. Så vidt jeg vet, er det bare vi som tilbyr akkurat denne formen for returordning, sier han.

 

1,2 tonn plastkanner i året

På spørsmål om hvor mange plastkanner Snehvit Renhold årlig vil levere til gjenvinning, sier Finn Prytz at det i første omgang vil være omtrent 1,2 tonn.

  

Snehvit Renhold er en foregangsbedrift i rengjøringsbransjen. Det er viktig å huske på at plast er en fraksjon som ikke lar seg bryte ned i naturen. Eller for å sette det i et annet perspektiv: Snehvit Renhold sparer samfunnet for to liter olje pr. kilo plastkanner som leveres til gjenvinning, sier han.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no