Meny
05.09.2006

Produserer display i verdensklassen

Det er ikke mange PC- og displayprodusenter som de senere årene har lykkes med produksjon i Norge. Jacob Hatteland Assembly er unntaket.

Fra Nedre Vats designer og sammenstiller selskapet displayer for det kommersielle og militære markedet i verdensklassen. – Aktiviteten er så stor at vi nå etablerer en ny fabrikk i Polen for å tilfredsstille markedets behov, sier adm. direktør Jan Kallevik.

 

Produksjonen av displayer leveres til Hatteland Display, som har markedsførings- og salgsansvaret for produktene i konsernet.  – Vår produksjon omfatter mønsterkort og mekanisk montering.

 

De fleste komponenter kjøpes fra internasjonale systemleverandører mens vi ferdigstiller, tester og kalibrerer displayene, sier Kallevik. – Vi har et fleksibelt produksjonsapparat tilpasset kundenes behov. Det er nødvendig for å overleve som produksjonsbedrift i utkant-Norge, understreker Kallevik.

 

Effektiv produksjon

– Med RamBase har vi til nå effektivisert produksjonen på 10–15 prosent. Etter noen år regner vi med en effektiviseringsgevinst på 20–25 prosent, sier Kallevik. Funksjonaliteten i RamBase er vesentlig bedre enn det konkurrerende ERP-leverandører kan tilby. En stor fordel er at det ikke trenges klienter på PC-ene.

  

I fjor produserte Jacob Hatteland Display 12 500 PC-er og displayer. I år økes produksjonen til 15 500 enheter. Med ny fabrikk i Polen vil vi i løpet av fem år få en samlet kapasitet på rundt 75 0000–100 000 enheter, understreker Kallevik.


Mangel på norsk arbeidskraft

Hatteland Assembly sysselsetter 75 fabrikkoperatører inkludert innleid personell fra Polen. Den senere tiden har selskapet hatt problemer med å skaffe norsk arbeidskraft til produksjonen.

 

Dette kombinert med stort produksjonsvolum gjør at vi nå bygger ny fabrikk i Polen. Når den står klar på nyåret, vil den sysselsette 30 produksjonsmedarbeidere. Vi har ingen planer om å legge ned produksjonen i Norge, men planlegger ytterligere automatisering av virksomheten.

 

De største seriene vil bli produsert i Polen mens kundespesifikke, militære og avanserte serier vil bli fremstilt på Nedre Vats, sier Kallevik. – Vi lager også spesialdesignede PC-er. De kan bestå av små serier helt ned til 20–40 enheter. Vi har nå begynt produksjonen av den nye Serie 2 der Yacht-markedet er målgruppen.

  

Kallevik mener at rammebetingelsene for norske produksjonsbedrifter er for dårlige. Vi er en del av et leverandørnettverk på Sør- og Vestlandet som har problemer med å skaffe tilstrekkelig med kompetent arbeidskraft. 

 

Motstrømsproduksjon

Store systemleverandører i Asia og resten av verden kjøper skjermer fra 3.partsleverandører. Et fåtall produserer dem selv. – De foretrekker å levere komponenter til våre og andres produksjonsenheter.

 

Vi har opparbeidet flere års teknologisk kompetanse på ferdigstillelse av slike displayer, sier Kallevik.  – Vi oppgraderer hele tiden produksjonen etter nye teknologiske standarder og er i forkant hva ny funksjonalitet angår. Målet er ikke å ha billige masseprodukter, men å være i fremste rekke på kvalitet.

 

Egenutviklet programvare

Hatteland Assembly har i lengre tid benyttet RamBase som innkjøps- og salgssystem. – I fjor høst besluttet vi å utvikle en produksjonsmodul og integrere den i RamBase. Spesifikasjonen ble laget ut fra et praktisk synspunkt, sier Kallevik. Fra 1. desember tok vi i bruk vår produksjonsmodul i RamBase. 

 

Fordelen er rask responstid og et dynamisk MPS-system sammenliknet med andre systemer som må bruke natten til å oppdatere de forskjellige modulene. I RamBase foregår det en kontinuerlig oppdatering. 

 

Systemet er enkelt å ta i bruk og krever lite opplæring. En annen fordel er at vi nå benytter samme system som resten av konsernet. Vi kan nå følge produktet fra det plukkes på lageret, testes, ferdigstilles og til det er fremme hos kunden.

 

Innkjøpsbehov

Basert på kundeordrene som legges inn i RamBase, genereres det automatisk et innkjøpsbehov til våre innkjøpere. Når vi produserer en monitor med 200 delkomponenter, planlegges produksjonen ut fra lagerbeholdning og hvilke delkomponenter som må skaffes til veie.

 

Er lagerbeholdningen nøklet mot annen produksjon, kan den omprioriteres, sier Kallevik. – Hver innkjøper har sine faste leverandører. Fra artikkelregisteret i RamBase får de informasjon om riktig innkjøpsmengde.

 

I produksjonsplanen ser vi hvilke deler som er levert, hvilke vi venter på, og hva som er bestilt.  Basert på informasjonen i RamBase får vi en estimert leveringstid.


Statusrapport

Når delene er bestilt og bekreftet, kan våre produksjonsmedarbeidere ta ut statusrapport fra terminaler over tilgjengelige komponenter på lager. Produkter som er tiltenkt spesifikke oppdrag, kan omprioriteres etter behov, sier Kallevik.

 

RamBase er et fullintegrert MPS- og logistikksystem som til enhver tid korrigerer lagerbeholdningen.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no