Meny
04.09.2006

Fagplanen for ingeniørvitenskapelige fag: Fire satsingsområder anbefales prioritert

I kjølvannet av fagevalueringen av ingeniørvitenskap fra 2004 er det nå utarbeidet en fagplan.

Planen er utformet som en forskningsplan og viser status og utfordringer innenfor en rekke felt. Den peker ut de områdene som trolig vil være av størst viktighet i et 20 års-perspektiv og prioriterer konkrete satsingsområder.

 

Fagevalueringen av ingeniørvitenskap som ble avsluttet i 2004, er fulgt opp med utarbeidelse av en fagplan, som nå foreligger. Fagplanen er utformet som en forskningsplan – avgrenset til de ingeniørvitenskapelige fagene som ble evaluert i 2004.

  

Ut fra de globale utfordringene Norge står overfor og en vurdering av de områdene der landet kan gi verdifulle internasjonale bidrag, har Fagplanutvalget gitt prioritet til tematiske områder som kan gi verdiskaping og sikre norsk økonomi.

  

Fagplanen beskriver status og forskningsmessige utfordringer innenfor åtte tematiske innsatsområder:

 • Petroleumsteknologi
 • Energi og miljø
 • Bærekraftig infrastruktur
 • Marin og maritim virksomhet
 • Materialer
 • Produksjon
 • Verdikjede sjømat
 • Prosessindustri

I tillegg er Systemkunnskap beskrevet, et emne som både inngår i alle de tematiske innsatsområdene, og som selv danner grunnlag for næringsvirksomhet.

  

 Basert på disse beskrivelsene har utvalget avledet en rekke grunnleggende ingeniørvitenskapelige forskningstema som krever forskningsinnsats. Utvalget foreslår at følgende fire satsingsområder blir prioritert:

 • Energiproduksjon fra nordområdene
 • Fornybar energi
 • Bærekraftig infrastruktur
 • Mat fra nord
« Tilbake

 CMS by Makeweb.no