Meny
04.09.2006

Storsatsing på bioenergi på Kirkenær

Hedmark-selskapet Solør Bioenergi Gruppen skal investere kraftig i eksisterende fjernvarmeanlegg og brikettproduksjon og bygge landets første mottaks- og forbrenningsanlegg for forurenset avfallstre. Investeringene kommer totalt på 100 millioner kroner.

Ved ferdigstilling har utbyggingene til Solør Bioenergi Gruppen kostet nærmere 200 millioner kroner. Solør Bioenergi Gruppen vil produsere cirka 230 GWh bioenergi fordelt på elektrisitet, fjernvarme, prosessvarme, briketter og pellets. Dette tilsvarer forbruket hos 12 000 norske husstander.

 

230 GWh energiproduksjon

Ferdig utbygd vil brikettproduksjonen produsere energi tilsvarende 165 GWH. Fjernvarmenettet leverer i dag cirka 12 GWh til Kirkenær sentrum, men med utbyggingen vil det nye kombinerte varme- og kraftanlegget produsere ytterligere 36 GWh prosessdamp til lokal industri, og 17 GWh elektrisitet.

 

Avansert renseteknologi

Det nye forbrenningsanlegget er dimensjonert til 25 000 tonn avfallstre årlig. Anlegget vil være utstyrt med avansert renseteknologi for å kunne benytte forurenset tre som brensel. Solør Bioenergi Gruppen har i dag konsesjon på innsamling, lagring og prosessering av forurenset avfallstre.

Anlegget på Kirkenær er det første norske anlegget som er spesialisert på forurenset trevirke, og med dette kan man kutte i dagens eksport av slikt virke til Sverige, ved at Norge åpner for egne sluttdisponeringsløsninger.

 

Ideell beliggenhet

– Beliggenheten på Kirkenær er ideell for en slik satsing, sier styreformann i Solør Bioenergi Holding AS, Erik A. Lynne. – Det er kort avstand til store aktører innenfor tremekanisk industri, stort aktivt skogbruk lokalt og i nærliggende kommuner, samt nærhet til Norges største vekstområde Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold. I tillegg er det kort avstand til Sverige som er et stort veletablert marked for fornybar bioenergi.

 

Enova bidrar

Enova skal være en drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger og en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Selskapet har gitt 17,4 millioner kroner i investeringsstøtte til prosjektet.

  
– Dette er et spennende og mangesidig prosjekt. Solør Bioenergi Gruppen har sett noen muligheter som de nå utnytter på en prisverdig måte for å produsere miljøvennlig energi basert på lokale ressurser, sier adm. dir. Eli Arnstad i Enova.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no