Meny
08.08.2006

Ny Teknikk markerer sine første 20 år

Redaksjonen har diskutert hvilket år som bør markeres som 20 års-jubileum for Ny Teknikk. Skulle det være 2006 eller 2007? Vi endte på 2006, fordi dette var den 20. årgang av bladet. Men egentlig skjedde fødselen rett før sommerferien 1987, så neste år kunne være like godt egnet som jubileumsår. Men uansett hvilket år vi velger, synes vi at 20 år er verdt å markere.

Gründer Amundsen

Bladet ble startet av Johan Amundsen, som hadde lang erfaring med salgsarbeid fra Teknisk Ukeblad. Med et opplag på 80 000 eksemplarer var det et dristig prosjekt rent økonomisk. Mye kunne gått galt. Men som den gründeren han var, tok Amundsen sjansen. Det startet bra. Og til tross for noen nedturer må vi si at det totalt sett har vært en vellykket satsing.

  

Amundsen var både salgssjef og ansvarlig redaktør de første årene. Hans eget selskap, Industriforlaget, stod som eier. De første utgavene ble laget i et hendig A4-format, og omfanget på det aller første nummeret var 48 sider. Etter hvert økte sideantallet, og ti år etter var det for enkelte utgaver kommet opp i over 170 sider.

 

Polyteknikk

Som navnet antydet, skulle Ny Teknikk være et polyteknisk tidsskrift med plass til nyheter av forskjellig slag. Målgruppen var først og fremst norsk næringsliv. Bladet opererte altså i et marked som i markedsføringsspråket kalles business-to-business. Og allerede i det første nummeret kan vi lese om nyheter fra Toyota, Moelven, Siemens, Bachke Maskin og flere andre bedrifter, som siden er blitt trofaste annonsører i bladet.

 

Kjapt og kort

Amundsen ville at bladet skulle være et nyhetsorgan med korte artikler som nådde frem til mange, og som fanget lesernes interesse. Det skulle ikke være lange, teknisk pregede artikler, som bare hadde interesse for fåtallet. Det kunne man overlate til andre spesialtidsskrifter.

 

Det skulle informeres i bredden og ikke i dybden. I lederen i det aller første nummeret (juni 1987) skriver Amundsen: ”Ny Teknikk skal bli et tidsskrift med kjappe og korte nyheter. Vi skal prøve å bli de beste underrettede informasjonsbærere på markedet, og vår målsetting er å komme ut med 20 utgaver allerede i 1989. Ny Teknikk skal bli den mest foretrukne kilde til nyheter. Når tidsskriftet blir lest, vil også annonsørenes budskap nå frem.”     

  

Ny Teknikk har holdt fast ved konseptet om korte og kjappe artikler i alle de 20 årene bladet har eksistert. Enkelte vil kanskje si at det noen ganger kan bli litt for kort og litt for mye på overflaten, men redaksjonen har likevel tro på konseptet ut fra tanken om at leserne ikke har så mye tid til å gå i dybden. Skal man nå frem, må stoffet være kort og interessevekkende.

 

Annonseavis

Amundsens filosofi om at annonsørene ville komme bare tidsskriftet ble lest, viste seg å stemme. Ny Teknikk har gjennom årene utviklet seg til å bli et betydelig annonsetidsskrift der både store og små, kjente og ukjente annonsører trofast kjøper annonseplass og informerer leserne om nyheter av forskjellige slag eller rett og slett minner om at de eksisterer. Noen vil nok si at annonsedelen er for dominerende, men fra et lesersynspunkt kan det innvendes at annonser jo også kan være godt lesestoff.

  

At Ny Teknikk skulle komme med 20 utgaver allerede to år etter starten, slik Amundsen håpefullt antydet i lederen, var altfor ambisiøst. Den gangen som i dag, har antall utgivelser ligget jevnt på 11 ugaver i året, og det er sannsynligvis et riktig antall med tanke på de ressursene bladet har til rådighet.

 

Ansiktsløfting

Selv om innholdet og annonsene i Ny Teknikk har mye av det samme preget i dag som for 20 år sider, er bladets utseende endret. Det trykkes nå i tabloidformat, noe som gir det mer preg av å være en nyhetsavis. Dessuten ble det foretatt en ansiktsløfting i 2003 med tydeligere inndeling i temaseksjoner, mer fargebruk og en oppfrisking av logoen.

 

I de første 10–15 årene var det mye svart-/hvitt-bilder i bladets redaksjonelle del. Den tiden er forbi. Digital teknologi og nye reproduksjonsmetoder har gjort det billigere og enklere å behandle fargebilder.

 

Og dessuten lever vi ikke bare i en digital verden, men også i en svært fargerik verden. Dagens utgaver av Ny Teknikk gjenspeiler dette og prydes av fargebilder på alle sider, og slik vil det nok bli i årene som kommer også.

 

En ny, digital verden

Da Amundsen utgav det første bladet i 1987, hadde han neppe tenkt seg at Ny Teknikk også skulle bli en digital og global nyhetskanal som skulle nå ut til nær sagt hele verden. Men slik er det altså blitt.

 

I dag legges hver eneste utgave av bladet i sin helhet ut på nettet, og samtidig legges utvalgte artikler fra hver utgave inn i under spesielle temadeler på internettsiden, der de etter hvert samles i et eget arkiv. Pr. i dag inneholder dette arkivet nær 1500 artikler.

  

I og med at alt stoffet er på norsk, er det jo begrenset hva en amerikaner eller kineser får ut av det. Men henvendelser fra både inn- og utland forteller at artiklene blir lagt merke til, og vi vet at mange nordmenn leser artiklene. Og nettstedet har månedlig besøk av hele 10 000 nettsurfere, et tall vi er svært godt fornøyd med.

 

Et blad i vekst

Bladets 20-årige historie har vært preget av oppturer og nedturer, og slik må det nok være i et omskiftelig og uforutsigbart marked. I dag er bladet i god vekst med et stadig økende sideantall. Utgaven som du holder i hånden, er på 136 sider, og er antakelig den mest omfattende i bladets historie når vi tar i betraktning at den er i tabloidformat og ikke i A4-format.

    

Med en samfunnsøkonomi og et norsk næringsliv i vekst er det god grunn til å se optimistisk på bladets fremtid og vente nye høydepunkter i årene som kommer. Og vi håper at du blir med videre enten som leser eller annonsør.

 

Per Nørgaard 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no