Meny
07.08.2006

Søkte om 85 millioner kroner til opplæring i bedrifter

64 virksomheter har fått i alt 14,4 millioner kroner til opplæring i lesing, skriving, regning og databruk for sine ansatte. 167 virksomheter søkte om mer enn 84 millioner kroner fra regjeringens program for basiskompetanse i arbeidslivet.

Lesing og databruk

Støttebeløpene varierer fra 5000 til 990 000 kroner. Om lag 10 000 personer skal delta på kursene det er bevilget støtte til.

  
Svært mange av søkerne hadde behov for opplæring i flere ferdigheter. Hovedtyngden av de som har fått støtte, skal i gang med opplæring i lesing og skriving med IKT som støtte og verktøy.

  
14 virksomheter har fått støtte til opplæring i alle grunnleggende ferdigheter. 19 virksomheter har fått tilskudd til opplæring i lesing og skriving og IKT, mens 26 virksomheter får støtte utelukkende til grunnleggende dataopplæring.

 

Skal lære på arbeidsplassen

Virksomhetene som har fått støtte, er valgt ut fordi de satser på å gi opplæring på arbeidsplassen i tilknytning til arbeidsoppgaver.

  
Programmet prøver ut en ny tilnærming til opplæring av voksne i forhold til den mer tradisjonelle skolebaserte opplæringen, sier direktør Turid Kjølseth.

  
Vi vet at voksne lærer best i tilknytning til arbeidsoppgaver. Derfor er det viktig å satse på arbeidsplassene som en læringsarena for grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning og databruk.

 

Mange i industrien

De fleste bransjer er representert blant de virksomhetene som har fått støtte. 13 kommuner har fått støtte, 12 industribedrifter og også mange virksomheter i næringsmiddelbransjen og i tjenesteytende næring. Det er virksomheter spredt rundt i hele landet som nå får tilskudd til opplæring.

  
Opplæringen i grunnleggende ferdigheter skal være i gang i alle virksomheter i løpet av august. 1. september skal det arrangeres en startkonferanse for alle virksomhetene som har fått støtte.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no