Meny
06.02.2006

Bedre kjøtt på norske bord

Kvaliteten på norsk kjøtt blir stadig bedre, og andelen kjøtt i slaktet øker, viser ny rapport. Norske husdyr er blant verdens friskeste. 
Folk vil ha magrere svinekjøtt og produkter av høy kvalitet. Det har kjøttbransjen tatt inn over seg. Nå ser vi resultatene av et langvarig forbedringsarbeid, sier direktør Tor Arne Ruud i Fagsenteret for kjøtt til Newswire.
  
Fagsenterets årlige rapport om tilstanden i kjøttproduksjonen viser at slakt fra alle typer husdyr inneholder mer kjøtt enn før. Årsaken er langsiktig, systematisk avlsarbeid, riktigere fôring og at slaktingen skjer på gunstigst mulig tidspunkt. All slakt i Norge blir klassifisert etter et nøye system som angir sammensetningen av kjøtt, fett og bein. Slakt med mye kjøtt og riktig fettinnhold får høyest pris.

Friskest
Norge er fritt for smittsomme dyresykdommer som er vanlige i andre land. Svinepest, svineinfluensa og munn- og klovsyke hos gris forekommer ikke hos oss. Skabb, svinedysenteri og smittsom grisehoste var vanlig tidligere, men er nå nesten helt utryddet, sier han.
  
I 2004 ble Norge erklært fritt for storfesykdommen BVD, og i 2006 oppheves trolig de siste restriksjonene i enkeltbesetninger på grunn av sykdommen. Også når det gjelder ringorm hos storfe, er nasjonale saneringsprogrammer inne i sluttfasen.

Lite antibiotika
Det brukes svært lite medisiner i norsk husdyrhold. For svin er forbruket av antibiotika 6 milligram per kilo kjøtt. Tilsvarende tall fra Danmark er 50 milligram. Organisert helsetjeneste og satsing på dyrevelferd har brakt oss i verdenstoppen.

Friske, veltilpassede dyr betyr bedre økonomi på den enkelte gård og trygg mat for forbrukeren, sier Tor Arne Ruud.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no