Meny
05.02.2006

Forskningsfusjon

1. januar i år slo Jordforsk, NORSØK og Planteforsk seg sammen til Bioforsk. Tidligere Jordforsk (Senter for miljøforskning) og Planteforsk Svanhovd miljøsenter utgjør nå et av åtte sentre i Bioforsk-familien: Bioforsk Jord og miljø.
Bioforsk Jord og miljø har nasjonalt ansvar for jord-, miljø- og leder og koordinerer denne satsingen i Bioforsk. Senteret ledes fra Ås. Bioforsk Jord og miljø skal drive anvendt forskning som bidrar til langsiktig, differensiert forvaltning av jord, avfall og vann i landskap.

Avdelingen på Svanhovd skal spesielt arbeide med natur-, miljø og landbruksfaglige spørsmål knyttet til Barentsregionen og være knutepunkt i det grensenære norsk-russiske miljøsamarbeidet.
  
Bioforsk Jord og miljø representerer konsernet i styret i Miljøalliansen. Christopher Brodersen, som er adm. dir. i Jordforsk i dag, vil bli direktør for det nye Bioforsk Jord og miljø.
    
Bioforsk Jord og miljø har landets fremste kompetanse innen jordkvalitet, jordforurensning, jordressurser, avrenning fra jordbruksarealer, arealbruk, naturbaserte renseløsninger og biologisk avfallshåndtering. Avdelingen på Svanhovd er nasjonalt ledende på kunnskap om natur og miljø i Barentsregionen.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no