Meny
05.02.2006

Grønnere enn grønt fra Storbritannia

Russiske forskere, som står bak selskapet OM Energy Limited, har lykkes i å fremstille en ultra-grønn familiebil som kan gå på vann og bensin.
Det gjør den til et svært billig og rent kjøretøy. Skulle denne teknologien, som er det første i sitt slag, vise seg å bli en suksess slik ekspertene lover, vil biler i fremtiden bruke vann som hovedenergikilde og bare trenge små mengder bensin.

Bilen er utstyrt med en generator som utvinner hydrogen fra vann tappet rett fra kranen og blander det med vanlig bensin. Dette er et svært miljøvennlig ”superdrivstoff” som gjør at bilen kan kjøre lenger på mindre bensin.
  
Teknologien er en hydrogen-fra-vann utviklingsprosess som kan bidra til å løse problemene i dagens ”hydrogenøkonomi” med hensyn til utvinning og lagring av hydrogen, tror ekspertene.
 
Løsningen på energikrisen?
Kilder i den britiske regjeringen sier at dersom teknikken er kommersielt levedyktig, kan den også anvendes på båter, som kan bruke sjøvann som drivstoff. Vann blir fremstilt fra to hydrogenatomer (H) og et oksygenatom (O). Prosessen som selskapet har utviklet, den såkalte OM-prosessen, går ut på å skille H fra O.
 
Selskapet OM Energy ble oppmuntret til å etablere seg i Storbritannia av regjeringsorganet UK Trade & Investment’s Global Entrepreneurs Programme (GEP), som er opprettet nettopp for å oppmuntre til denne type forskning.
  
Generatoren virker på den måten at den får vannet til å rotere med høy hastighet. Derved skapes det et elektromagnetisk felt som splitter hydrogenet fra oksygenet. Den konvensjonelle metoden, som går ut på å splitte hydrogen ved bruk av fossilt brensel eller elektrolyse, kan utløse skadelig miljøutslipp. Dr. Fulcieri Maltini, en uavhengig konsulent som har studert teknologien, uttaler: – Dette er en helt ny måte å produsere hydrogen på.
  
Hydrogengeneratoren drives av bilens resirkulerte eksos. Mange eksperter ser på dette som en nesten ”magisk” løsning som kan lette verdens energikrise. Skulle teknikken bli en suksess, vil biler i fremtiden kutte drivstoffkostnadene dramatisk og senke de skadelige utslippene.
  
Kommersialisering neste
 
Kommersielle tester av denne rimelige og rene drivstoffteknologien kan starte om et års tid. Enkelte kommersielle kjøretøyer bruker allerede i dag hydrogen. Denne genererer elektrisitet, som driver elektriske motorer, men det er kostbart og risikabelt å distribuere store mengder hydrogendrivstoff.

Bilprodusentene har ventet på et kompakt system der omdanningsprosessen skjer i selve bilen. Produsenter forsøker å utvikle nye teknologier, for eksempel brenselcelle- eller hybridbiler med batterier som er mer miljøvennlige enn bensin- og dieseldrevne biler. Men de er ikke enige om hva som fungerer best.
  
OM Energy ble oppmuntret til å etablere seg i Storbritannia av regjeringsorganet UK Trade & Investment’s Global Entrepreneurs Programme (GEP), som er opprettet nettopp for å oppmuntre til denne type forskning.

GEP har også hjulpet OM Energy med å sikre privat finansiering fra et lite syndikat av private teknologi- og energiinvestorer i blant annet USA. Finansieringen vil sørge for etableringen av OM Energy i Storbritannia og bli brukt til å utvikle en prototyp av kjøretøyet før kommersialiseringsfasen.

OM Energy’s cutting-edge teknology virker lovende når det gjelder å bidra til utviklingen av hydrogenteknologi, uttaler Eric van der Kleij, som har ansvaret for kontakten med OM Energy, og som er en av regjeringens ledende forhandlere. – Vi er svært glade for at selskapet har valgt å utvikle teknologien og etablere forretningsvirksomheten i Storbritannia.
  
Selv om OM Energy utviklet sin patent og kjerneteknologi i Russland, følte ledelsen at de trengte en strategisk lokalitet for å beskytte og globalisere sin intellektuelle eiendom og forretningsvirksomhet. GEP gjorde selskapet oppmerksom på fordelen ved å etablere seg i Storbritannia.
  
OM Energy har allerede tatt verdenspatent på teknologien og er nå i gang med den fjerde versjonen av kjernehydrogenteknologien (EHG-prototypen) i Storbritannia. Den britiske bilorganisasjonen AA ønsker teknologien velkommen.

Alternative teknologier slik som denne – og ikke flere avgifter – er svaret på å minske miljøpåvirkningen, sier talsmann for selskapet, Luke Boset.
 
Av Richard Maino, London Press Service

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no