Meny
10.01.2006

Snøhvit-boring inn i siste fase

Borings- og kompletteringsarbeidene for den Statoil-opererte Snøhvit-utbyggingen i Barentshavet går inn i sin siste fase.
Boreriggen Polar Pioneer flyttet sørover til Albatross-feltet i slutten av november. Her skal riggen bore tre produksjonsbrønner. Fra før har den boret og delvis ferdigstilt seks produksjonsbrønner og brønnen for reinjisering av karbondioksyd på Snøhvit-feltet.

For å sikre høy produksjon mot slutten av feltets levetid blir to av Albatross-brønnene boret og komplettert horisontalt i reservoaret 1430 meter under havbunnen.
Boringen har så langt vært en suksess, sier Thor Bensvik, bore- og brønnsjef i Snøhvit. Reservoarene er gjennomboret på planlagt dybde, og vi har utført omfattende innsamling av data i flere av brønnene.

Vi satte Barentsrekord i borekjernelengde da vi tok opp en sammenhengende kjerne på 82,5 meter, sier Lars Klefstad, leder av Snøhvits enhet for petroleumsteknologi.
  
Plasseringen av brønnene er grundig analysert ved hjelp av tredimensjonale seismiske data samt avanserte reservoarmodeller. Innsamling og analyse av brønndata er viktig for framtidig reservoarstyring og produksjonsplanlegging.
  
De ti brønnene på Snøhvit og Albatross vil være klare i 2006, men blir først satt i produksjon når mottaksanlegget Hammerfest LNG på Melkøya står klar i 2007.
  
Snøhvit-utbyggingen består av undervannsutbygging av feltene Snøhvit, albatross og Askeladd. Feltene ligger om lag 140 kilometer nordvest for Hammerfest.

Kilde: Statoil

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no