Meny
10.01.2006

Energigründerprisen til Erik Nilssen

Årets Energigründerpris er tildelt Erik Nilssen i Bio Varme AS. Prisen ble overrakt av statssekretær Anita Utseth i Olje- og energidepartementet under konferansen ”Næringsutvikling med ny energiteknologi” 24. november.
Prisen deles ut av de tre arrangørene Innovasjon Norge, Enova og Norges forskningsråd og skal gå til enkeltpersoner som har gjort en utrettelig innsats med FOU-basert næringsutvikling innenfor fagområdet energieffektivitet og nye fornybare energikilder.
  
Juryen uttalte følgende om årets prismottaker: ” Årets energigründer har vist seg som en av de store stayere innen bioenergiområdet og har etableringen av to bedrifter på sitt rulleblad. Som en sann gründer lot han seg ikke knekke av konkursen i 1988, men sto på og etablerte altså Bioenergi AS to år etter.

Denne bedriften lever etter 15 år i beste velgående gjennom den nylige fusjonen med BioVarme AS. I 1985 etablerte Erik Nilssen Norsk Biobrensel AS som majoritetseier og daglig leder. Gjennom denne bedriften ble det etablert en briketteringsfabrikk som leverte brensel for større bioenergianlegg.

Senere kom det ytterligere noen eksterne investorer med i bedriften, som på det meste leverte omlag 1000 tonn biobrensel pr. år. På grunn av lave oljepriser i perioden 1985–88 ble det etter hvert vanskelig å selge biobrensel med fortjeneste, og bedriften gikk konkurs i 1988.
  
Men årets energigründer lot ikke konkursen i 1988 ta knekken på etableringsviljen. Etter et par år i andre bedrifter satset han i 1990 på nytt som eneeier og daglig leder med etableringen av Bioenergi AS.

Dette selskapet skulle arbeide med totalentrepriser innenfor biobrenselteknikk og avfallsgjenvinning. Dette inkluderte bygging og drift av biobrenselfyrte varmesentraler i større bygg. Et eksempel er biovarmeanlegget på Sogn videregående skole i Oslo.

Det ble etablert fire større biovarmeanlegg i Oslo-området, og den totale leveransen fra disse i 2005 er ca 35 GWh. I tillegg til igangsetting av biobrenselanlegg i egen regi har han vært rådgiver og fødselshjelper for etablering av ytterligere fire biobrenselfyrte nærvarmeanlegg og tre produksjonsanlegg for pellets og briketter med en total kapasitet på 25 000 tonn (tilsvarende 100 GWh)

I 1996 kom Hydro Energi inn på eiersiden av Bioenergi AS, senere Hydro Texaco i 1999. og virksomheten har nylig fusjonert med BioVarme AS.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no