Meny
10.01.2006

Energimerkeordningen

Innføringen av EUs bygningsenergidirektiv er en konsekvens av EØS-avtalen, men ordningen som innføres i Norge, mer kjent som energimerking av bygg, vil ikke være en blåkopi av bestemmelser fra Brüssel.
Regelverket som skal gjelde i Norge, er under utarbeidelse i regi av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Ordningen skal i utgangspunktet gjelde fra januar 2006, men man har mulighet til å utsette den praktiske gjennomføringen i inntil tre år.

Energimerkeordningen gjelder næringsbygg, offentlige så vel som private, og boliger. Målet er at byggets energiegenskaper skal påvirke den markedsmessige vurderingen av bygget.

Med andre ord, jo mindre energi et bygg forbruker pr kvadratmeter, desto høyere markedsverdi får det. Energimerket skal bidra til at investeringer, både i energieffektivisering og fornybar energiproduksjon, f.eks. pelletskamin eller solvarmeanlegg i bolighus, skal reflekteres i en høyere markedsverdi.

Bygningers energiegenskaper skal reflekteres i en egen energiattest som skal vedlegges salgs- og utleieprospekter for eiendom. På denne måten kan både leietakere eller kjøpere enkelt kan få oversikt over energiforbruket man må påregne.

Og det vil være forut for salg eller utleie et myndighetskrav om inspeksjon/merking vil komme. Kostnadene vil bli belastet byggeieren, anslagsvis mellom 3–5 000 kroner for en enebolig.

Kilde: www.kanenergi.no

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no