Meny
10.01.2006

Fra papirproduksjon til syntetisk biodiesel ved Union i Skien

Med økonomisk støtte fra Norges forskningsråd har KanEnergi AS laget en kort presentasjon av markedsmuligheter og teknologier for produksjon av biodiesel og bioetanol fra trevirke.
Norsk papirindustri har de senere år møtt konkurransemessige utfordringer, hvilket blant annet har ført til at Norske Skog Union i Skien er vedtatt nedlagt. Produksjon av biodrivstoff representerer en alternativ utnyttelse av tømmerressursene.

For å illustrere disse mulighetene er det beskrevet et eksempel der Union i Skien brukes som utgangspunkt for produksjon av syntetisk biodiesel, såkalt BTL-diesel. Syntetisk biodiesel har et betydelig større ressursgrunnlag enn den mer vanlige biodiesel fra raps.

Dessuten er kvaliteten langt bedre, faktisk også bedre enn fossil biodiesel. Med utgangspunkt i dagens bruk av massevirke ved Union (600 000 fm3/år) kan det produseres omlag 77 millioner liter biodiesel til en produksjonskostnad på 5,50 kr/liter. 

Siden det ikke er mineraloljeavgift på biodiesel, vil denne prisen kunne være konkurransedyktig i drivstoffmarkedet. En slik produksjon vil generere om lag 100 arbeidsplasser. Dersom produksjonen økes til 220 millioner liter/år, vil kostnadene synke til 4,00 kr/liter, og antall arbeidsplasser vil øke til omlag 150.
  
11. oktober i år annonserte Regjeringen sin beslutning om å gjennomføre en satsing på biodrivstoff. Regjeringen har som mål at omsetning av biodrivstoff skal utgjøre minst to prosent i Norge i løpet av 2007, og andelen skal økes til 4 % i 2010.

For å realisere disse målene er det satt i gang et arbeid med å utforme et lovforslag der det blant annet skal vurderes endringer i avgiftssystemet med sikte på å fremme bruken av biodrivstoff. Dette vil trolig påskynde biodrivstoffmarkedet i Norge.

Kilde: www.kanenergi.no

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no