Meny
27.11.2005

Utvikler supertynn container med lav vekt og stor sliktestyrke

Ved å følge utviklingen av nye høyfaste stål nøye og ta vare på materialets muligheter har containerprodusenten CMT, spesialist på såkalte flerbrukscontainere, lykkes å utvikle containere med lav vekt, stor slitestyrke og god lønnsomhet for kundene.
Det har vært av avgjørende betydning å utnytte de nye materialene til økonomisk fordelaktige løsninger. Nå er containeren nominert til Swedish Steel Prize, som gis til verdens beste konstruksjoner i høyfast stål.

Kundene våre vil ha økonomiske fordeler ved valg av materiale, mener Martin Wåhlin, adm. dir. hos CMT. En container er en investering og ikke en forbruksvare. Noen av kundene våre kan få en container til å lønne seg ved kun få måneders drift. Dette er et godt salgsargument.

Tre modeller  
CMT har tre modeller i serien, hvorav de to letteste har den konstruksjon som nå er nominert til Swedish Steel Prize. Dette er en supertynn container for flis- og skogsmaterialer og en litt kraftigere allroundmodell beregnet for forskjellige typer transport.
  
Forskjellen mellom modellene er først og fremst materialets tykkelse og utformingen av veggene. På den letteste modellen er veggene meget tynne og bukket horisontalt både på ut- og innsiden, mens allroundmodellen har helt glatte innsider, for å klare slitasje fra for eksempel metallskrot, forklarer Martin Wåhlin.

Konstruksjonsdetaljer
De horisontale bukkingene gjør veggene stive og eliminerer behovet for støttebjelker, som normalt er synlige på utsiden av containere. Andre konstruksjonsdetaljer som er av interesse, er en avrundet overgang mellom bunnen og sidene, der bunnplaten er trukket opp langs sidene og sveiset sammen med sideplatene.

Resultatet blir færre antall fuger og bedre styrke. Ved at støttebjelkene er fjernet, får man ikke bare redusert vekten, men også vesentlige miljøfordeler. En container som er bygd tradisjonelt, har en rekke horisontale bjelker på hver side.

Bjelkene stikker ut omtrent en desimeter og øker luftmotstanden, forklarer Martin Wåhlin. Disse bjelkene har vi kunnet fjerne. Vår konstruksjon gjør at det totalt sett blir omtrent en meter bred vegg som er borte på hver side. Resultatet blir minst fem prosent lavere drivstofforbruk, noe som er bra både for driftsøkonomien og miljøet.

Krokfestet
Videre har containerne en ny konstruksjon for krokfestet, som benyttes når containerne lastes på bil. I stedet for to kraftige loddrette bjelker som forsterkning på den ene kortsiden har CMT valgt en y-formet konstruksjon, der bjelkene vinkles halvveis opp og trekkes ut til det øvre hjørnet på kortsiden.

Dermed fordeles kraften bedre, og man har kunnet velge en lettere bjelke. Kreftene fordeles over hele containerrammen, i stedet for å konsentreres på midten, noe som er tilfelle med en tradisjonell konstruksjon, forklarer Martin Wåhlin. 
  
Avansert høyfast stål
Det materialet som er dominerende i CMTs containere, er et kaldvalset, avansert høyfast stål som har minimum bruddstyrke på 1400 N/mm2. I den supertynne fliscontaineren er veggene en millimeter og gulvet to millimeter tykt.

Allroundmodellen har samme type stål i veggene, som er to millimeter tykke. Gulvet er laget i tykt, varmvalset stål, tre millimeter tykt og med minimum strekkfasthet på 650 N/mm2.

Produksjonen
Produksjonen, som foregår i Polen, omfatter i første rekke sveising og bukking. Til å begynne med ble det foretatt en del forbedringer, som nå er gjennomført, og CMT er nå klar for en økning i produksjonen. 

Vi skal doble produksjonen med eksisterende maskinpark, forteller Martin Wåhlin. Vi har lært oss å håndtere disse materialene effektivt og ser gode muligheter i å øke produksjonstakten.
  
Men allerede nå finnes nye ideer på tegnebrettet hos CMT. – Vi ser på flere forskjellige forslag, blant annet å levere containeren som byggesett, der kunden selv foretar en del av sluttmonteringen, avslører Martin Wåhlin.

Uansett hva vi kommer til å velge av nye løsninger, vil vi fortsette å holde et våkent øye med utviklingen av nye høyfaste stål. De er definitivt med i fremtidsplanene og er en viktig del av vår fremgang.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no