Meny
27.11.2005

Deponi for lavradioaktivt avfall i Gulen

Regjeringen har bestemt at Gulen kommune i Sogn og Fjordane er det ønskelige alternativet for lokalisering av et deponi for lavradioaktivt avfall (LRA) fra oljeindustrien.
Regjeringen ønsker å få på plass en permanent løsning for lagring av lavradioaktivt avfall fra oljeindustrien, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen. – Gulen er det beste alternativet for lokalisering av et slikt deponi. Dette alternativet har bred støtte fra Gulen kommune, Sogn og Fjordane fylkeskommune og oljeindustrien, sier Enoksen.
  
Ved produksjon av olje- og gass offshore blir det dannet avleiringer i rør og annet produksjonsutstyr. Slike avleiringer inneholder konsentrasjoner av naturlig forekommende radioaktivt stoff.

Over 200 tonn LRA er i dag foreløpig lagret på oljebaser langs norskekysten etter tillatelse fra Statens strålevern. Det er behov for å etablere en permanent løsning for deponering av avfallet.
  
Statens strålevern krever at det blir stilt statlig garanti før et deponi for LRA blir tatt i bruk. Det innebærer at staten garanterer for at anlegget blir drevet videre, eventuelt stengt og fulgt opp på en forsvarlig måte, dersom driftsselskapet for anlegget ikke skulle være i stand til å drive videre.

Garantien er således knyttet til anlegget og ikke til driftsselskapet for deponiet og vil derfor ikke dekke eventuelle økonomiske plikter dette selskapet måtte ha ved tidspunktet for overtaking.
  
En betingelse for å gi statlig garanti for Gulen-alternativet er at tiltakshaver får nødvendig tillatelse til å bygge og drive et deponi. Det er ventet at et deponi i Gulen kan stå ferdig rundt årsskiftet 2006/2007.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no