Meny
27.11.2005

Næringsrettet forskning

Vi har med glede notert oss at regjeringen øker bevilgningene til næringsrettet innovasjon og forskning i budsjettet for 2006. Det innebærer at Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd får 507 millioner kroner mer å rutte med.

Bevilgningene til forskning, nyskaping og næringsrettet forskning blir totalt på 2,207 milliarder kroner neste år. Dette skal bidra til at det skapes flere bedrifter, og dermed flere arbeidsplasser. Og det skal hjelpe næringslivet til å møte en stadig tøffere internasjonal konkurranse, og sikre arbeidsplasser.
  
I et intervju som er gjengitt på Forskningsrådets hjemmeside uttalte nærings- og handelsminister Odd Eriksen at det er naturlig å øke forskningen på områder der vi har naturlige fortrinn, blant annet innenfor petroleum, havbruk, IKT og miljø. Og han sa videre at det er viktig å trekke forskningen ned i hverdagen. Med andre ord: Forskningen må ikke drives for forskningens skyld. Den må komme til praktisk anvendelse på en eller annen måte.
  
Ny Teknikk, som er særlig opptatt av rammebetingelsene til små og mellomstore bedrifter (SMB), har lurt på hvordan disse blir ivaretatt i den nye regjeringens næringspolitikk.

Vi har vel ennå ikke fått noe helt klart svar, men Eriksen kunne i hvert fall fortelle at han hadde store forventninger til de nye Sentre for forskningsbasert innovasjon (SF), som er under etablering.

Det er et tiltak for nye samarbeidsmåter mellom SMB og de store industrilokomotivene og ledende kunnskapsmiljøene ved universitetene. Det høres lovende og spennende ut, og det gir oss håp om at den viktige delen av norsk næringsliv som SMB representerer, vil spille en viktig rolle i tiden som kommer.

Vi skal holde våre lesere orientert om utviklingen.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no