Meny
24.11.2005

SMS-alarmering kan forhindre miljøskader

Omtrent en femdel av alle bensin- og oljeutskillere er ikke daglig overvåket.
I det øyeblikk det forekommer faretruende situasjoner som følge av manglende alarmering, kan konsekvensene raskt bli uoversiktlige. Et nyutviklet alarmsystem, som via SMS straks sender beskjed til de ansvarlige hvis noe går galt, representerer derfor et viktig skritt frem mot en mer sikker fjernovervåkning av olje- og bensinutskillere.

Micro Matic Norge AS introduserer nå et nytt batteridrevet alarmsystem, som gjør det mulig å overvåke olje- og bensinutskillere i områder som ikke er daglig overvåket, og der det ikke er adgang til normal forsyningsspenning.
 
Mange bruksmuligheter
Alarmsystemet, som har fått navnet NV06, kan fungere via et batteri, solceller eller 230 VAC, og overvåker kabler og følere. Hvis det oppstår forurensningsfare, kabelbrudd, kortslutning eller dersom følerne blir ødelagt, gis det beskjed til de ansvarlige via en SMS.
  
NV06, samt de digitale følerne, er basert på grundige markedsundersøkelser og har vært under utvikling i to år. De første prototypene ble med suksess testet i vår, meldes det fra produsenten, og teknologien markedsføres nå til bruk i bl.a. flyplasser, militære øvelsesplasser, jernbaneanlegg, havneanlegg samt avsidesliggende parkeringsplasser. 

Dekker 80 prosent
Micro Matic Norge AS leverer i dag alarmsystemer som dekker 80 prosent av alle applikasjoner. De resterende 20 prosent av olje- og bensinutskillerne er imidlertid enten ikke daglig overvåket, eller så er det ikke mulighet for å tilslutte normal forsyningsspenning på stedet.

Det er dette marked som NV06 er i stand til at dekke.
   Ikke minst den økende oppmerksomheten på miljø samt innføring av felles normer i Europa, har gjennom de senere år øket behovet for å kunne fjernovervåke olje- og bensinutskillere.
  
I det øyeblikket der det forekommer en faretruende situasjon, og det ikke kommer en alarmering, kan konsekvensene raskt bli alvorlige. Dersom en SMS-alarmmelding av en eller annen årsak blir glemt eller ignorert, vil SMS-en bli gjentatt etter 24 timer, hvis tilstanden ikke er rettet.     

Tre digitale følere  
Alarmsystemet kan samtidig tilsluttes tre digitale følere. De ansvarlige brukerne bestemmer selv hvilke av følerne som skal velges. Det kan f.eks. være alarm for oljelagstykkelse og/eller alarm for høy væskestand og/eller alarm for slamlag/sandfang. Alle følere kan tilsluttes individuelt.
  
Den store fordelen med det nye alarmsystemet er at de ansvarlige alarmeres i samme øyeblikk som det oppstår en faretruende situasjon. Videre sender systemet automatisk én gang i uken en bekreftende SMS til den ansvarlige om at alt er som det skal være.  
  
Det er først og fremst utbredelsen av SMS som har gjort det mulig å utvikle NV06, og applikasjonsmulighetene er mange. Som et opplagt eksempel på hvor alarmen vil være aktuell, er en flypass med en avsidesliggende rullebane – og dermed en like så avsidesliggende utskiller.

Strengere krav i fremtiden
I fremtiden vil det uten tvil oppstå flere og strengere krav til overvåkning av olje- og bensin-utskilleranlegg.

Det stiller stadig større faglige krav til de ansvarlige, men skulle man ønske  å overdra opgaven til en tredjepart, er alarmering via SMS en stor fordel. Hermed er det mulighet for både å alarmere den ansvarlige, men også den spesialiserte part, som står for drift og vedlikehold.

For nærmere informasjon, kontakt Micro Matic Norge AS, tlf. 66 77 57 50 e-mail: trb@micro-matic.no

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no