Meny
24.11.2005

Norsk nyvinning:Svevestøvet stanses i pipa

Vedfyring er en viktig årsak til luftforurensingen i byene. En norsk nyvinning som monteres på pipa, stanser 95 prosent av svevestøvet.
Svevestøv fra huspiper og oppharvet asfalt legger seg hver vinter som et lokk over norske byer på kalde dager.

På grunn av geografisk beliggenhet er det særlig helsefarlig i Oslo, Drammen, Bergen Trondheim og Elverum. Nå kan en norskutviklet rensemodul til pipa endre på det.

Blir flytende
Renseenheten monteres på pipa, som en forlengelse av endestykket. Piperøyken renses idet den passerer et elektrisk felt. Støvpartiklene blir flytende og dreneres ut i en beholder, som tømmes av feieren etter et par tre vintrer. 

Dette er en betydelig mer effektiv måte å begrense svevestøvet på enn rentbrennende ovner. 95 prosent av støvpartiklene i piperøyken stanses før de slipper ut i lufta, sier Morten Berntsen i Teknologisk Institutt. I

nstituttet har vært med på utviklingen av produktet. Nyheten har fått navnet Clean Air og er testet ut både hos Teknologisk Institutt og ved Sveriges Provnings- og Forskningsinstitut.

Eneste i Europa
Applied Plasma Physics (APP) i Sandnes står bak teknologien og har fått fem millioner kroner i EU-støtte til å utvikle en prototyp. Produktet er unikt i Europa og kan bli en god løsning for de 76 millioner EU-borgerne som bor i luftforurensede byområder.
  
Clean Air blir likevel neppe tilgjengelig uten at det kommer et krav fra det offentlige om at piperøyk skal renses. Vi er realistiske og tror ikke at folk av idealisme investerer 3000–4000 kroner i denne løsningen for at luften skal bli renere.

Hvis myndighetene virkelig ønsker å gjøre noe med svevestøvet, må det komme krav om at piperøyken skal renses. Rensemodulen bør få samme type støtte som for eksempel rentbrennende ovner har fått, sier Håvard Vetrhus i APP.
  
Oslo kommune gir 3000 kroner i støtte til den som vil skifte til rentbrennende ovn, som utnytter veden bedre. At rensemodulen er mer effektiv enn alle andre tiltak til sammen, bør være et godt argument for at den omfattes av samme miljøstøtte, sier Vetrhus.
  
Bare i Oslo resulterer vedfyring i 400 tonn svevestøv hvert år. Dette avfallet bør håndteres på samme måte som annet husholdningsavfall, det vil si at kommunene organiserer deponering ved å ta i bruk ny og tilgjengelig teknologi, sier Vetrhus.

Astmaeksplosjon
En fersk tilstandsrapport fra Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune konkluderer med at tiltakene som er gjennomført til nå, ikke er tilstrekkelige for at grenseverdiene for svevestøv overholdes.
  
Kalde vinterdager fortoner seg ekstra ille for landets 200 000 astmatikere.
   – Vi støtter alle tiltak som er med på å gjøre luften renere, sier politisk rådgiver Ingar Fransson Leiksett i Norges Astma- og Allergiforbund. 
  
På ti år er antall Oslo-barn med astma fordoblet. Tendensen er trolig den samme i resten av landet. Vi vet ikke sikkert hva som forårsaker økningen, men uren luft og svevestøv er i hvert fall medvirkende til å sette i gang anfall.

På ekstra kalde dager er det derfor mange som rett og slett ikke kan gå ut, sier Leiksett.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no