Meny
03.11.2005

Råd til regjeringen

Bedriftsforbundet har gitt råd til den nye regjeringen om å føre en næringsvennlig politikk. Forbundet ønsker at regjeringen gir rammevilkår som små og mellomstore bedrifter kan leve med.

Det er disse som utgjør kjernen i norsk næringsliv. Ønskelisten er lang: forenkling av lover, regler og rapportering, adgang til midlertidig ansettelse og oppmykning av retten til å stå i stilling ved oppsigelse, bedre sosiale ytelser for selvstendig næringsdrivende (minimumsytelser ved arbeidsledighet og omsorg for syke barn), ikke økt marginalskatt på arbeidsinntekter og utbytteskatt, økt satsing på infrastruktur og økt avgiftssats på maskiner og utstyr.
  
En ting er ønsker, noe annet er politiske realiteter. En sosialdemokratisk regjering vil neppe gjøre den nye arbeidsmiljøloven mindre fordelaktig for arbeidstakerne.

Arbeiderpartiet har tidligere sagt klart i fra at de så raskt som mulig vil gjøre om på bestemmelsene som gjør midlertidige ansettelser lettere. Men hva med de andre ønskene?

Det er ikke så helt enkelt å forutse. En rødgrønn regjering er vel ikke den beste garantien for at næringslivet skal få bedre vilkår. På den annen side må jo regjeringen innse at de trenger et bærekraftig næringsliv.

Det er en forutsetning for vekst og sysselsetting. Og Stoltenberg har jo uttrykkelig sagt at økt sysselsetting blir prioritet nr. 1. Vi støtter Bedriftsforbundets råd fullt og helt når det gjelder ønsket om å føre en mer næringsvennlig politikk. Vi synes særlig at næringsdrivende må få bedre sosiale ytelser.

Det er dypt urettferdig at en selvstendig næringsdrivende, som betaler høyere satser i trygdeavgift enn fast ansatte, og som satser både tid og ressurser med fare for å tape penger, for eksempel ikke skal få dagpenger ved arbeidsledighet.

Vi håper at den nye regjeringen griper tak i dette og gir et etterlengtet løft til små og mellomstore bedrifter.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no