Meny
03.11.2005

Kjøper 30 000 lisenser

Det norske utdanningsdepartementet kjøper hele 30 000 lisenser av SolidWorks-programvare for å styrke landets produksjonsindustri.
Renate, et nasjonalt norsk senter opprettet av Forsknings- og utdanningsdepartementet, har gått til anskaffelse av hele 30 000 lisenser av SolidWorks Education Edition-programvare for å gi mer enn 60 000 elever i ungdoms- og videregående skole opplæring i grunnleggende ingeniørferdigheter og dermed gi nytt blod til landets produksjonsindustri.

Fra og med høsten 2006 skal et samlet antall på rundt 1300 skoler over hele landet begynne å undervise elever i aldersgruppen 14–18 år i 3D DAK.  

Undervisningsoppleggets sterke fokus på matematikk og naturfag vil omfatte opplæring i 3D mekanisk konstruksjon for å gi elevene anledning til fra tidlig alder å utvikle interesse for konstruksjon og ingeniørarbeid parallelt med matematikk og naturfag.

MNT-fagene styrkes
Hensikten med Renate er å styrke undervisningen i matematikk, naturfag og teknologi (MNT-fagene) landet over i nært samarbeid med arbeidsliv, skoler, høyskoler og universiteter.

Fokuset på teknologi og konstruksjon har som formål å vekke skoleelevenes interesse for karrierer innenfor teknologifeltet, noe som på lengre sikt vil gi landet høykvalifiserte ingeniører.

Denne faggruppen har gått tilbake de siste ti årene på grunn av lavere interesse på universitetsnivå. ”De siste ti årene har stadig flere studenter avbrutt ingeniørstudiene fordi de synes at pensum for bachelorgraden er kjedelig,” sa lederen for Renate-senteret, Odd Lauritzen.

”Fordi SolidWorks er så brukervennlig og lett å lære, kan studentene begynne å eksperimentere med kreativitet innen ingeniørfaget i tidlig alder, og slik skapes grobunn for vellykkede universitetsstudier og produktive karrierer.”

Kort læringskurve
Etter å ha evaluert flere DAK-pakker, valgte Renate SolidWorks fordi programmets korte læringskurve gjør det mulig for elever i videregående skole å tilegne seg prinsippene for produktdesign på svært kort tid, slik at de kan begynne å utforske 3D-funksjoner etter bare et par dager.

”I stedet for å bli frustrerte under forsøk på å lære seg vanskelige programmer kan de umiddelbart glede seg over flotte 3D-modeller som de kan visualisere, endre og finpusse på,” sa Lauritzen.    
  
Renate valgte også SolidWorks fordi det er det foretrukne konstruksjonsverktøyet på mange produksjonsanlegg i hele landet og Norden for øvrig. 

Denne høsten begynner Renate med personalutviklingskurs i bruk av og undervisning i SolidWorks for lærere på alle skolene som deltar i tiltaket. Programmet skal innlemmes i skolenes pensum neste år.

Revitaliserer produksjonsindustrien
”Teknologi- og konstruksjonsprogrammet er et vidtrekkende initiativ med det ambisiøse formålet å revitalisere Norges produksjonsindustri,” sier Michel Gros, SolidWorks Corporations administrerende visepresident i Europa.

”Vi bifaller avgjørelsen om å gå aktivt til verks for å gi nytt liv til naturfag, matematikk, ingeniørfag og teknologiske fag i ungdoms- og videregående skole. SolidWorks Education Edition stimulerer elevenes interesse for ingeniørarbeid, og den praktiske tilnærmingen utgjør et springbrett til å tilegne seg ferdigheter som de vil bruke i yrkeskarrieren.

Denne satsningen på moderne undervisning og læring vil ha varig innvirkning på Norges økonomiske framtid.” Renate samarbeider med autoriserte SolidWorks-forhandler ProNor om kontinuerlig programvareopplæring, programimplementering og støtte.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no