Meny
03.11.2005

Ernst & Young Entrepreneur Of The Year 2005:

Mange produksjonsbedrifter blant kandidatene
Juryen for årets Ernst & Young Entrepreneur Of The Year arbeider nå intenst med å finne frem til de beste kandidatene. Frem til kåringen av den nasjonale vinneren i Konserthuset i Oslo 29. november vil det være regionale finaler i Stavanger, Bergen, Skien og Trondheim.

Det er allerede utropt en vinner i Region Øst – Opera Software-gründerne Jon S. von Tetzchner og Geir Ivarsøy. Kåringen av vinneren i Region Sørvest skjer idet bladet går i trykken.

Det er gledelig at vi i år har fått flere gode kandidater innenfor bygg og anlegg og fra industrien, kommenterer Leif Frode Onarheim, som leder juryarbeidet for fjerde gang.

I år er det ett nytt jurymedlem, konsernsjef Eimund Nygaard fra Lyse Energi, og juryen har kommet et godt stykke på vei i sitt arbeid med å vurdere og kvalitetssikre informasjonen om kandidatene.
  
I løpet av de fire årene prisen er blitt delt ut i Norge, er det blitt stadig større oppmerksomhet omkring gründere og vekstbedrifter. Det oppfattes positivt at vi kårer Ernst & Young Entrepreneur Of The Year, kommenterer juryformann Onarheim.

Jeg tror prisen bidrar til å få frem hvor viktig det er med nyskaping og vekstkraft i næringslivet. Juryen håper også at det kan bidra til at flere våger å satse! Erik Gudbrandsen er ansvarlig for Ernst & Young Entrepreneur Of The Year i Norge:
  
Vi ønsker å benytte Ernst & Young Entrepreneur Of The Year både lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å synliggjøre vårt engasjement og vår vilje til å få frem i lyset de personer som virkelig evner å skape vekstbedrifter, sier Gudbrandsen.

Fakta om Ernst & young entrepreneur of the year
Ernst & Young Entrepreneur Of The Year er et globalt program som skal inspirere aktive eiere til fortsatt vekst og verdiskaping. Hensikten er å synliggjøre og motivere til vekst og nyskaping, og sette fokus på vekstskapere og vekstselskaper.

Programmet ble startet i USA i 1986 og blir nå arrangert i 115 byer i 35 land. Ernst & Young Entrepreneur of the Year arrangeres i Norge av Ernst & Young i nært samarbeid med Fokus Bank, Handelshøyskolen BI og Finansavisen.

Kriterier for å delta
- Kandidaten må ha en vesentlig eierinteresse i bedriften
- Kandidaten må ha et overordnet lederansvar i bedriften
- Bedriften må ha hatt vesentlig omsetningsvekst de siste to årene
- Bedriften må ha hatt et positivt resultat i 2004
- Bedriften må ha hatt positiv egenkapital per 31.12.2004
- Bedriften må ha hatt en vekst i antall ansatte de siste to årene og minst 20 ansatte per 31.12.2004.

Juryens vurderingspunkter

-Entreprenørånd
Vekstskaperen setter en høy standard for seg selv og sin bedrift og viser et ekstraordinært pågangsmot og vilje til å lykkes.

- Lønnsomhet
Vekstskaperen oppnår varige økonomiske resultater med eget finansielt engasjement og risiko.

- Strategisk virksomhetsutvikling
Vekstskaperen kjennetegnes av nytenkende og nyskapende kreativitet med klare vekstambisjoner og evne til å bygge allianser.

- Internasjonalisering
Selskapet har skapt arbeidsplasser også internasjonalt eller har planer om å ekspandere sin virksomhet internasjonalt.

- Innovasjon
Selskapet oppfattes som innovativt og er en pioner innenfor sitt marked ved å benytte nye metoder eller teknologi. Vekstskaperen evner å skape en kultur preget av innovasjon og nyskaping.

- Personlig integritet
Vekstskaperen har gode lederegenskaper og driver sin virksomhet i tråd med etiske og moralske prinsipper.

Juryen for 2005
- Leif Frode Onarheim, juryformann (tidl. NHO-president og Stortingsrepresentant)
- Gunn Ovesen, adm. dir. i Innovasjon Norge
- Trond Bjørnøy, partner i Norsk Vekst
- Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse Energi (nytt jurymedlem 2005)
- Anni Onsager, selvstendig konsulent, Positiv Ledelse

Regionale kåringer 2005
I Norge kåres vekstskapere i fem regioner gjennom en omfattende evalueringsprosess som kulminerer med et finalearrangement i hver region. 

Alle de intervjuede kandidatene blir invitert til sine respektive regionsfinaler, der det blir utropt fem finalister. En av disse blir regional vinner av Ernst & Young Entrepreneur Of The Year. Regionsfinalene finner sted følgende steder og tider:

Nasjonal kåring
Alle de fem finalistene fra hver region blir invitert til nasjonal kåring, som finner sted 29. november i Konserthuset, Oslo. Her kåres Norges beste vekstskaper til Ernst & Young Entrepreneur Of The Year 2005. 

I tillegg kåres vinnere innenfor kategoriene handel, tjenester og industri. Ernst & Young deler også ut en spesialpris; Young Entrepreneur.
  
Vinneren av Ernst & Young Entrepreneur Of The Year 2005 får æren av å representere Norge på det internasjonale arrangementet World Entrepreneur Of The Year i Monaco våren 2006.

Tidligere vinnere
I Norge ble Ernst & Young Entrepreneur Of The Year arrangert første gang i 2002, og da gikk hovedprisen til offshore-rederen Stig Remøy, Olympic Ship AS, Fosnavåg, Sunnmøre. Remøy var også jurymedlem ved verdensfinalen i Monaco 2004.
  
I 2003 vant fabrikkeier Inge Brigt Aarbakke, Aarbakke AS, Bryne. I 2004 vant plastkortgründeren Ståle Lønnum, TAG Systems, Mo i Rana.
  
Den internasjonale Ernst & Young World Entrepreneur Of The Year–prisen gikk i år til Wayne Huizenga fra USA. Han er en seriegründer som har startet blant annet selskapene Auto Nation, Waste Management og Blockbusters Entertainment, verdens ledende videoselskap. I tillegg eier Huizenga NFL-laget Miami Dolphins.

For mer informasjon kontakt
Erik Gudbrandsen, ansvarlig for Ernst & Young Entrepreneur Of The Year i Norge og styreleder, Ernst & Young, tlf 98 20 73 29  – email: erik.gudbrandsen@no.ey.com

Leif Frode Onarheim, juryformann, tlf 92 46 20 00 – email: lfo@norscan-partners.no
Morten Bjørnsen, direktør bedriftsmarked, Fokus Bank, tlf  95 17 72 82 – email: mbj@fokus.no

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no