Meny
03.11.2005

Søvn kan svekke synet

Når vi sover dypt, faller blodtrykket kraftig. Det kan føre til svekket syn hos mennesker med grønn stær, viser en ny undersøkelse.

Omtrent tre prosent av alle over 70 år rammes av grønn stær. Sykdommen skyldes vanligvis økt trykk i øyet, men i ett av fire tilfeller er trykket normalt. Trykksenkende øyedråper er en effektiv behandling hvis sykdommen oppdages tidlig.

Hvis ikke sykdommen behandles, kan synet bli ødelagt. Mange pasienter som behandles for grønn stær med øyedråper, får med tiden likevel svekket syn.
  
Vi vet ikke hvorfor dette skjer, men en studie vi har gjennomført, viser at søvnkvalitet kan være en medvirkende årsak til utvikling av sykdommen, sier førsteamanuensis Per Lundmark ved Institutt for optometri og synsvitenskap på Høgskolen i Buskerud.
  
Lundmark har sammen med forskere fra Canada gjennomført en studie som viser at søvn kan påvirke syn hos pasienter med glaukom, det vil si grønn stær.

Oppsiktsvekkende funn
– Studien indikerer at det er en sammenheng mellom god søvn og forverring av grønn stær blant kvinner. Vi ser foreløpig ikke samme sammenheng for menn, sier Lundmark.
  
En forklaring kan være at folk som sover tungt til tider, kan få for lite tilførsel av blod til øyet, noe som skyldes at blodtrykket synker når vi sover. Dermed kan pasientene miste noe av nervefunksjonen og synsevnen. 

Det er første gang en studie har vist en slik sammenheng, og det skal nå forskes videre på sammenhengen mellom søvn og grønn stær. Søvn fører til mange forandringer i kroppen, og det vil komme mye forskning på søvn og helse i årene fremover, sier Per Lundmark til Newswire.

Sjekk trykket i øyet!
Svært mange optikere oppdager grønn stær når eldre pasienter er inne til kontroll, og pasientene blir da henvist videre til fastlege for oppfølging av spesialist. 

Allerede når man har passert 40 år, er det viktig å sjekke synet jevnlig og blant annet måle trykket i øyet, sier optiker Hans Torvald Haugo. Jo tidligere diagnosen stilles, desto bedre er muligheten til å begrense synstapet.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no