Meny
16.10.2005

Russere sjekket Snøhvit-rør

Det russiske selskapet NGKS sjekket tilstanden på hovedrøret for brønnstrømmen fra Snøhvit-feltet etter legging. Dette arbeidet ble gjennomført i september med vellykket resultat.
NGKS leverte det beste tilbudet med den beste teknologiløsningen. Selskapet er også nylig godkjent av Statoil i henhold til standarden Norsok S006, forteller Tore T. Strøm i enheten Rørledningsdrift i Statoil i forretningsområdet for naturgass.
  
Rørledningen ble sjekket ved bruk av en såkalt pigg – et verktøy som ble sendt gjennom røret fra land og ut i feltet. Ved hjelp av ultralyd sjekket piggen tilstanden på røret etter at det var ferdig lagt.

Dette ble gjort for å sjekke at ikke noe uønsket var oppstått under legging. Denne førstegangsinspeksjonen gir oss også referanseverdier for senere inspeksjoner av rørledningen, forklarer Strøm.
  
Piggen fulgte vannstrømmen som brukes til trykktesting ut til feltet. Etter en om lag åtti timers ferd ble piggen tatt ut i en egen sluse på samlemanifolden (PLEM) på feltet.

Deretter ble piggen brakt til land igjen med båt og inspeksjonsdatene lastet ut for analyse. Det vil ventelig bli gjennomført en ny pigginspeksjon av hovedrøret i løpet av en tiårsperiode for å sjekke om rørene har korrosjon og eventuelle sprekkdannelser.
  
Hovedrøret for brønnstrømmen fra Snøhvit er 28 tommer i diameter og 141 kilometer langt. Kilde: www.statoil.com

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no