Meny
16.10.2005

Lærere i kø for etterutdanning i ”Teknologi og design”

Stortinget har vedtatt å innføre faget ”Teknologi og design” på bred basis i grunnskolen.
En viktig hensikt er å bedre rekrutteringen til realfagene. Men først må lærerne skoleres, og responsen på etterutdanningstilbudet som gis i høst, sprenger alle rammer.

Stortinget vedtok 17. juni 2004 å innføre det nye faget Teknologi og design som obligatorisk tema i hele grunnskolen (1. til 10. klasse) fra 2006.

Over noen år har en del utvalgte skoler hatt faget som prøveprosjekt, bl.a. Rosenborg skole i Trondheim. Prosjektet har vært meget vellykket.

Bedre rekrutteringen til realfag
En viktig begrunnelse for vedtaket om å innføre faget på bred basis er et ønske om å styrke realfagene og få demonstrert nytteverdien av kunnskapen dette faget gir.

Ved å knytte realfagene nærmere opp til unge elevers egne erfaringer med teknologi håper en at flere blir interessert i å velge realfag i videregående skole og på denne måten bli kvalifisert til å studere realfag og teknologi senere.
  
Innføring av Teknologi og design i skolen skaper et stort behov for etterutdanning blant lærere ved våre 3000 grunn- og ungdomsskoler.

Utdanningsdirektoratet har i første omgang gitt denne oppgaven til RENATE (Nasjonalt senter for kontakt med arbeidslivet om rekruttering til realfag). Senteret er lokalisert ved NTNU.

800 lærere kurses i høst
Hele 800 lærere fra 300 skoler vil få etterutdanning i Teknologi og design i løpet av høstsemesteret.

Tilbudet har gått ut til skoler i fem fylker: Buskerud, Hordaland, Sør-Trøndelag, Vestfold og Østfold. Responsen fra skolene har vært meget stor, og kapasiteten er fullt utnyttet.

For å kunne gi tilbud til så mange lærere har en satset på skoler og lærere lokalt med erfaring fra utprøving av teknologi i skolen. Kursene vil derfor bli gjennomført av erfarne lærere som etterutdanner sine kolleger lokalt.

Tilbud til alle i løpet av 2006
RENATE er ansvarlig for opplegg og utstyr til kursskolene og har hatt flere samlinger med kursholderne for å sikre god kvalitet og en rimelig grad av felles innhold i kursene som de 800 lærerne skal gjennom.

Det er også utviklet et hefte som er sendt til vel 3000 skoler som en hjelp til å komme i gang med det nye temaet. Dette heftet vil også danne rammer for kursene som blir gitt. 

Startskuddet for etterutdanningen i Teknologi og design gikk 31. august. RENATE håper å kunne gi et tilbud til alle landets skoler i løpet av 2006. RENATE-senterets nettsider: http://www.renatesenteret.no/index_main.html

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no