Meny
16.10.2005

Verdens første kommersielle utvikling av SunFuel

Shell Deutschland GmbH har kjøpt en minoritetsinteresse i CHOREN Industries GmbH, Freiberg Sachsen.
Shells satsing legger forholdene til rette for å bygge verdens første anlegg for omdanning av biomasse til syntetisk biodrivstoff. CHOREN markedsfører allerede dette biodrivstoffet som SunFuel. Det planlegges et produksjonsanlegg for SunFuel med en kapasitet på 15 000 tonn pr. år.

SunFuel støttes av bioprodusenter som Volkswagen og DaimlerChrysler fordi dette drivstoffet kan brukes uforandret i hvilken som helst dieselmotor uten at det ut over ytelsen og med betydelig reduksjon i miljøfarlig utslipp. CHOREN Industries har utviklet sin patenterte Carbo-V biomassebaserte gassfiltreringsprosess for å bli ledende på omdanning av biomasse, for eksempel treflis, til ultraren, tjærefri, syntetisk gass.

Denne ”syngassen” kan deretter omdannes til syntetisk biodrivstoff ved bruk av den samme SMDS-teknologien (SMDS er mellomdestillatsyntese), som Shell har utviklet for gass-til-væske-produksjon (omdanning av naturgass til syntetiske oljeprodukter).
  
De syntetiske drivstoffene som lages av biomasse, har samme sammensetning som syntetiske produkter laget av naturgass, men likevel har de fordelen av å være bærekraftige og miljøvennlige ettersom de er basert på fornybare råstoffer.

BTL-drivstoff  (BTL = biomasse-til-væske) er like klart som vann og så å si fritt for svovel og aromatiske stoffer. BTL-drivstoffets tennegenskaper (målt på grunnlag av et meget høyt cetan-tall) skal være fremragende, noe som reduserer støy og gir renere forbrenning enn vanlig diesel.

Utslippene av drivhusgasser fra BTL-drivstoff er mindre enn ti prosent av utslippene fra fossilt brensel. Videre kan BTL-drivstoff enten brukes i ren form eller i en blanding med vanlig diesel. I første omgang vil drivstoffet bare være tilgjengelig i begrenset mengde, inntil det blir gjort teknologiske fremskritt slik at det kan bygges større anlegg.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no