Meny
04.09.2005

Åpning av nasjonal avlsstasjon for torsk i Tromsø

Fredag 19. august 2005 åpnet nasjonal avlsstasjon for torsk på Kraknes i Tromsø offisielt.
Regiondirektør i Statsbygg, Ole Solnørdal, overleverte anlegget til fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen. Anlegget ble stilt til disposisjon for Fiskeriforskning, som utfører forsknings- og utviklingsarbeid for fiskeri- og havbruksnæringen.

Den nye avlsstasjonen er bygd som et  industrianlegg, der praktisk bruk er vektlagt. Samlet gulvareal er ca. 3300 kvadratmeter. I tillegg til anlegget på Kraknes på Kvaløya, består avlsstasjonen av merder med serviceflåte som er lokalisert ved Ringvassøya.
  
Statsbygg fikk i juli 2004 oppdrag av Fiskeri- og kystdepartementet å kjøpe eksisterende anlegg og bygge det om til avlsstasjon. I mars 2005 ble deler av avlsstasjonen tatt i bruk. Totalt har prosjektet, inkludert innkjøp av eiendommen, kostet ca 106 millioner kroner.

Statsbygg Nord forvalter en eiendomsmasse på ca. 246 000 kvadratmeter. Eiendommene ligger i fylkene Nordland (nord for Bodø), Troms, Finnmark og på Svalbard.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no