Meny
04.09.2005

Mye å spare på strømkutt

Aldri har det vært mer lønnsomt å fyre med ved, mener vedprodusentene.
Gjennomsnittsprisen for en favn furuved er nå 1331 kroner blant våre medlemmer, som tilsvarer en energipris på rundt 45 øre per kWh. Det er betydelig lavere enn for samme energimengde strøm, sier redaktør Rune Østgård i Norsk Ved, som organiserer mer enn 3000 produsenter i hele landet.

I følge Norsk Ved er gjennomsnittsprisen for en favn ved gått ned med 140 kroner siden senhøsten 2004. En husholdning som kjøper ved på rimeligste måte, lagrer den riktig og fyrer i en moderne ovn kan spare flere tusen kroner i året på oppvarming av boligen, sier markedsdirektør Rene Christensen i Jøtul til Newswire.

Selger flere ovner
Ved er den nest mest benyttede energikilde i norske husholdninger etter strøm, og ovnsprodusentene merker at det går mot høst og toppsesong: – Vi selger mer enn tre ganger så mange ovner i denne perioden som om våren.

I år tror vi etterspørselen kan bli spesielt stor, på grunn av utsiktene til varig høyere strømpriser, sier Rene Christensen i Jøtul. Elektrisitet utgjør 78 prosent av energibruken i norske hjem, ifølge tall fra SINTEF Energiforskning AS.

Det er dobbelt så mye som i Sverige, og nær fire ganger så mye som i Danmark og Finland. Vedfyring utgjør 13 prosent av energibruken, mens tilsvarende tall for Finland er 31 prosent. Fjernvarme brukes nesten ikke i Norge. Andelen av husholdningenes energibruk er bare 1 prosent. I Danmark er denne andelen hele 38 prosent, mens den i Sverige og Finland er 29 prosent.

Tar tid å omstille
– Norge har lang tradisjon for å bruke strøm til oppvarming, og har satset for lite på å bygge ut infrastruktur for fjernvarme. Omstillinger på dette området tar tid. Det rammer når strømprisene stiger, sier dr. ingeniør Lars Sørum i SINTEF Energiforskning AS til Newswire.
  
Prisen på varegruppen brenselstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm økte med 6,6 prosent fra juni til juli, og har økt 23,7 prosent fra juli 2004 til juli 2005, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
  
Selv om strømprisene øker, bruker nordmenn stadig mer strøm. I årets sju første måneder økte forbruket med 6 prosent. Når den kraftkrevende industrien holdes utenfor, har el-forbruket økt med 3,7 prosent.
  
Analytikerne har den siste tiden spådd at kraftprisen vil stige ytterligere utover vinteren, og at den er i ferd med å stabilisere seg på et høyere nivå. Årsakene er særlig internasjonaliseringen i kraftmarkedet og innføring av betalbare CO2-kvoter som en del av krafthandelen.

Ustabile og høye priser aktualiserer ytterligere vår oppfordring til forbrukerne om å gjøre seg mest mulig uavhengige av strøm til oppvarming, sier seniorrådgiver Anne Guri Selnæs i det statlige enøk-selskapet Enova til Newswire.

Utover høsten, da mange likevel er opptatt av oppussing, kan det være fornuftig å tenke energiøkonomisering i tilknytning til dette, sier Selnæs.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no