Meny
10.08.2021

40-årsubileum for MISON beskyttelsesgasser

MISON beskyttelsesgasser har eksistert i 40 år og er fremdeles de eneste som er utviklet for å beskytte sveiserens arbeidsmiljø.


MISON reduserer ozonutslippet og beskytter mot potensielle helseskader.

Hvilke effekter har ozon?

Ozon er en sterkt oksiderende gass som oppstår ved sveising, og som er helseskadelig.

Typiske symptomer ved eksponering for ozon:

− Irritasjon i øyne og svelg

− Hoste

− Hodepine

− Lungebetennelse

− Pustevansker

Langvarig eksponering for ozon kan gi varige skader på lungevevet.

Hvordan beskytter MISON sveiseren?

Alle MISON beskyttelsesgasser inneholder en nøye tilmålt tilsetning av nitrogenmonoksid som reagerer effektivt med ozonet og danner oksygen og nitrogendioksid. MISON går rett til kjernen av problemet og sørger for at ozonet forsvinner med det samme det dannes. På denne måten sørger MISON for å beskytte sveiseren mot de skadelige effektene av ozon.
   Det er utført en rekke tester av Linde internt samt tester fra flere eksterne og velkjente institutter, som tydelig viser at ved å tilsette nitrogenmonoksid i beskyttelsesgassen blir effekten av ozon betydelig redusert. En testrapport fra SINTEF i Trondheim viste en reduksjon av ozon på hele 90%, ved å tilsette nitrogenmonoksid.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no