Meny
31.08.2018

30 millioner til nye partnerskap for humanitær innovasjon

Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet lanserer et nytt innovasjonsprogram som skal legge til rette for partnerskap mellom humanitære organisasjoner og private bedrifter.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth lanserte i dag et nytt program for humanitær innovasjon. (Foto: Emilie Skogvang/Innovasjon Norge) 

Målet er å utvikle innovative teknologiske løsninger, som kan hjelpe mennesker utsatt for humanitære kriser på en bedre og mer effektiv måte.
   Væpnede konflikter, klimaendringer og vedvarende fattigdom skaper komplekse humanitære kriser. Krisene varer lenger og rammer flere mennesker enn før. Gapet mellom behovene og ressursene som er tilgjengelig blir større, og for å hjelpe flere trenger vi nye løsninger.

Norsk næringsliv er en viktig del av løsningen
- Innovasjon er en viktig prioritering i regjeringens nye humanitære strategi. Private aktører kan bidra til bedre humanitær respons – ikke bare gjennom finansiering, men også med kunnskap og teknologi som i dag primært utvikles og brukes utenfor den humanitære sektoren. Lykkes vi med dette kan vi både få våre midler til å strekke lengre og hjelpe flere, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 
Programmet er et ledd i Norges nye strategi for humanitær politikk, og skal gi finansiell støtte til humanitære organisasjoner som tar initiativ til å utvikle nye løsninger i samarbeid med relevante bedrifter. Partnerskapet er en forutsetning for å motta finansering. 

Skal utløse mer privat kapital
- For at vi skal kunne hjelpe flere er vi nødt til å samarbeide på tvers av sektorer. Norske bedrifter hevder seg internasjonalt innenfor teknologi, og hvis vi kombinerer deres kompetanse med innsikten og erfaringene fra humanitære operasjoner kan vi oppnå en bedre og mer effektiv humanitær respons, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth. 
   Det nye programmet vil kunne finansiere utviklingen av helt nye løsninger, eller tidlig-fase innovasjoner som allerede har vist seg å være bedre, smartere eller mer effektive enn de vi har i dag, men som må videreutvikles for å tas i bruk i større omfang. Midlene vil blant annet gå til en egen innovasjonslab, der organisasjonene og bedriftene samarbeider om å finne nye løsninger på et eller flere behov. Tilskuddet skal matches med private investeringer, og bidrar dermed også til å utløse mer privat kapital til humanitær sektor. 

Nye partnerskap 
- Å gi rom for å utvikle nye partnerskap som kan bidra til innovasjon, det er en viktig prioritering som vi i Innovasjon Norge er glade for at regjeringen vektlegger i sin nye strategi for norsk humanitær politikk, sier Krohn Traaseth.
   En av de som satser er gründer og tidligere flyktning Olivier Mukuta. Gjennom sitt fintech-selskap Vipicash har han utviklet en løsning som kan sikre trygge pengeoverføringer i flyktningleirer. 
   - Vi er helt avhengig av erfaringene og ekspertisen til de humanitære organisasjonene for at teknologien vår skal utgjøre en forskjell i felt. Som techgründere jobber vi nok på en ganske annen måte enn de humanitære organisasjonene, men det er også det som er styrken i et samarbeid. Vi kan teknologien, og de ser behovene, sier Mukuta. 
   Innovasjon Norge har ulike programmer og oppdrag som vi forvalter på vegne av UD og NORAD som totalt utgjør 82 millioner kroner. Det nye programmet for humanitær innovasjon vil utgjøre 30 millioner kroner.  

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no