Meny
13.12.2022

Stort gjennombrudd for lettklinkerblokker med innebygd karbonlagring

Finja har ytterligere intensivert sitt bærekraftsarbeid og lanserer nå en unik serie produkter med innebygget karbonlagring i form av biokull. Først ut er lettklinkerblokken, Murblokk Bas ECO, som har en permanent karbonlagring gjennom hele levetiden på minst 100 år.

Murblokk Bas ECO inneholder biokull, som utgjør en effektiv karbonlager som bidrar til redusert drivhuseffekt.

Finja har ytterligere intensivert sitt bærekraftsarbeid og lanserer nå en unik serie produkter med innebygget karbonlagring i form av biokull. Først ut er lettklinkerblokken, Murblokk Bas ECO, som har en permanent karbonlagring gjennom hele levetiden på minst 100 år.

Å velge å bygge med Murblokk Bas ECO, sammenlignet med Murblokk Bas, betyr en reduksjon på minst 50 prosent av GWP*, som tilsvarer klimapåvirkningen av sementen inneholder. Vi tror på et bærekraftig og langsiktig valg av byggematerialer.

Bærekraftig konstruksjon da karbonlagring varer hele produktets levetid

Det unike med Murblokk Bas ECO er at den inneholder biokull, som utgjør en effektiv karbonlager som bidrar til redusert drivhuseffekt. Dens lagrede karbonatomer hindres i å komme i kontakt med oksygen og dermed også bli omdannet til karbondioksid og havne i atmosfæren.

Del av grønn ECO-linje

Den betydelige reduksjonen av den nye lettklinkerblokkens klimapåvirkning i kombinasjon med klimakompensasjon, via et brasiliansk biogassprosjekt sertifisert etter Gold Standard, gjør at produktet tar plass i selskapets grønne ECO-linje av klimapositive byggeprodukter.

Et gitt valg for energieffektive og brannsikre løsninger

Lettklinkerblokker er et gitt valg når energieffektive og brannsikre løsninger, som også er ufølsomme for fukt og mugg, etterspørres. Kompletterende produkter innenfor rammen av Finja biokullsatsing vil være tilgjengelig om kort tid.

* Refererer til modul A1-A3 (ISO14025:2010) og indikator GWP-total (EN 15804+A2). For livsløpsanalyser datert før 2022 benyttes indikatoren GWP (EN 15804+A1).

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no