Meny
09.03.2023

SINTEF bygger pilotanlegg for flytende sol

Forskerne ved SINTEF skal bruke speil til å fange konsentrert sol. Solanlegget vil også skille seg ut ved at det kommer til å produsere både strøm og varme.

Bildet: Slik ser forskerne for seg det flytende solcelleanlegget i et industriområde. Illustrasjon: Svalin Solar

Det jobbes nå med å bygge et pilotanlegg for flytende sol. Anlegget er laget med en spesiell teknologi som fanger såkalt konsentrert sol ved hjelp av speil, skriver forskningsmagasinet Gemini.

Konseptet er laget slik at det kan roteres i vannet ved hjelp av propeller, sånn at man får best utnyttelse av sola, og fanger opp mest mulig dagslys.

SKAL PRODUSERE STRØM OG VARME

Den konsentrerte solen vil generere mye varme. Denne varmen skal solanlegget samle opp ved å legge en væske inne i rørene med solceller

– På dagens anlegg for flytende sol kjøler vannet solcellene ned, og dermed mister man denne varmen. Dette anlegget vil derfor skille seg ut ved å ta vare på varmen i tillegg til den elektriske strømmen, forteller Bellmann.

BIDRAR TIL CO2-FANGST

Strøm og varme fra solanlegget skal brukes i et anlegg for CO2-fangst. Ettersom varmen fra solanlegget ikke får høy nok temperatur skal det også kobles på en varmepumpe. Denne skal utvikles av SINTEF Energi.

-Målet er å demonstrere et solarassistert karbonfangstsystem som helt eller delvis gir den nødvendige termiske energien for gasseparasjon, sier Bellmann.

SKAL HJELPE EUROPEISK TUNGINDUSTRI

– Prosjektet bærer navnet Trineflex og er et stort fireårig EU-prosjekt som startet opp i september 2022. Hovedmålet med prosjektet er å hjelpe tungindustri i omstilling til å oppnå sine bærekraftmål gjennom integrasjon av fornybar energi og digitalisering.

Prosjektet har en totalkostnad på 19,3 millioner euro og involverer 28 partnere, deriblant norske SINTEF.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no