Meny
26.03.2023

Nå kan det bli lettere å overvåke plastforurensning

En ny studie i anerkjente Nature viser hvordan overvåkning av plastforurensing kan bli bedre ved hjelp av harmoniserte metoder. Forskerne bak studien mener konseptet bør bli en viktig støtte for beslutningstakere.

Et norskledet EU-prosjekt skal etablere bedre metoder for overvåking og vurdering av plast i miljøet. (Illustrasjonsfoto: Amy Lusher/NIVA)

Plastforurensning er overalt. Så langt har mangfoldet av metoder for å overvåke forurensingen gjort det vanskelig å sammenligne data. Mens verden jobber for å ratifisere The Global Plastic Treaty, har et europeisk prosjekt utviklet et konsept det internasjonale samfunnet kan dra nytte av: Det gir enkle og fleksible måter å telle plast på og for å observere endringer eller trender over tid. De som har gjort dette mulig, er partnerne i det europeiske prosjektet EUROqCHARM, ledet av Amy Lusher i Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Det de har utviklet, er et konsept som gjør det mulig å samle og sammenligne ulike typer data. Konseptet er beskrevet i en artikkel som ble publisert i Nature 17. mars.

− Vi studerte de eksisterende metodene med en objektiv tilnærming, uavhengig av vår egen vitenskapelige bakgrunn. Resultatet er et pragmatisk og tilpasningsdyktig konsept som det globale forskningsmiljøet kan bruke for å gi beslutningstakere levedyktige data, forklarer Lusher.

Dette er konseptet

For å støtte beslutningstakere, introduserer forskerne konseptet med å anvende teknologiske beredskapsnivåer (TRLs) på reproduserbare analytiske rørledninger (RAPs) for plastovervåking.

− Det å kombinere disse tilnærmingene med vurdering av miljøplast er en sårt tiltrengt og banebrytende innovasjon. Dette vil være en viktig støtte for beslutningstakere, idet konseptet gjør det mulig å definere retningslinjer for overvåking, basert på reproduserbare, harmoniserte og sammenlignbare metoder, sier Lusher.

Dette er første gang TRL og RAP brukes på vitenskapen om plastforurensning. Artikkelen i Nature Reviews Earth and Environment viser potensialet i denne integrasjonen som et verktøy for systematisk beskrivelse av analytiske prosedyrer for plast i miljøet. Konseptet er et grunnleggende støtteverktøy for beslutningstaking, og logikken i det har overføringsverdi til langt mer enn plastforurensning.

Ideen er basert på arbeidet utført i EU-prosjektet EUROqCHARM, som forfatterne deltar i. Arbeidet baserer seg på en systematisk gjennomgang av mer enn 3000 artikler om plastforsøpling.

Definisjoner

  • Reproduserbare analytiske rørledninger (RAPs) - brukes for å gjøre det mulig å reprodusere analysen. Til nå har de blitt brukt mest gjennom en systemteknisk tilnærming. Konseptet kan brukes på systemet for overvåking og vurdering av plastforurensning ved å bryte ned kjernekonseptene i den analytiske tilnærmingen: undersøkelsesdesign, prøveinnsamling, prøveforberedelse, analytisk deteksjon, kvantifisering og datarapportering.
  • Teknologiske beredskapsnivåer (TRL) - er en type målesystem som kan brukes for å estimere modenheten til en teknologi. De er innovative politiske verktøy som EU har tatt i bruk.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no